Analiza serviciilor sociale pentru copiii din grupurile vulnerabile și persoanele cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale

Pe 10 aprilie a fost lansat, în cadrul proiectului „Servicii sociale mai bune printr-un parteneriat dintre societatea civilă și guvern”, studiul de analiză a serviciilor sociale destinate persoanelor cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale și copiilor din grupurile vulnerabile.

Obiectivele acestui studiu au fost:

  • cartografierea serviciilor sociale pentru persoanele cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale și copii vulnerabili și identificarea necesităților din cadrul acestor servicii
  • identificarea capacităților existente și a nevoilor de formare necesare pentru a dezvolta servicii sociale pentru persoanele cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale și copii vulnerabili, în fiecare raion;
  • identificarea celor mai bune practici ale parteneriatelor din fiecare raion în dezvoltarea acestor servicii;
  • elaborarea recomandărilor practice pentru îmbunătățirea capacităților OSC, APC și APL de a dezvolta servicii sociale de calitate pentru persoanele cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale și pentru copii vulnerabili.

Potrivit studiului, atât beneficiarii, cât și potențialii beneficiari de servicii deseori nu au acces la acestea sau au acces limitat, inclusiv în raioanele cu un grad înalt de acoperire cu servicii. Motivele sunt diverse: distanța mare de la domiciliu până la prestatorii de servicii; lipsa transportului în general sau lipsa transportului adaptat pentru accesul copiilor cu dizabilități; timpul mare de așteptare între cererea și oferta de servicii; birocrația exagerată; numărul limitat de locuri disponibile pentru beneficiari; lipsa de informații privind disponibilitatea serviciilor etc. Cercetarea evidențiază faptul că oferta actuală de servicii sociale disponibile la nivel local nu satisface nevoile și nu reușește să răspundă în mod eficient tendinței de creștere vulnerabilă a copiilor și persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale.

Datele din studiu au fost colectate și prelucrate de către Centrul de Analiză și Investigații Sociologice CIVIS în perioada 20 iunie – 10 septembrie 2018.

Studiul este disponibil aici (limba engleză) și aici (limba rusă).

Proiectul ”Servicii sociale mai bune printr-un parteneriat durabil dintre societatea civilă și guvern” este implementat în perioada 1 februarie 2018 – 31 ianuarie 2021, finanțat de Uniunea Europeană, cofinanțat și implementat Fundația Soros Moldova cu implicarea Keystone Moldova, Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități (AOPD) și APSCF.