Indexul incluziunii promovează dezvoltarea instituțiilor școlare

În săptămâna 17-23 septembrie, APSCF a organizat, în coordonare cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și cu participarea autorului Indexului Incluziunii – expertul internațional Tony Booth, Universitatea Cambridge UK, o serie de activități dedicate promovării valorilor incluzive în rândul cadrelor didactice și a specialiștilor din serviciile de asistență psihopedagogică.

La 17 septembrie 2018 a avut loc atelierul privind aplicarea Indexului Incluziunii pentru specialiștii din Serviciile de Asistență Psihopedagogică (SAP). În cadrul atelierului, reprezentanții SAP-urilor s-au familiarizat cu structura și conținutul Indexului Incluziunii, pentru a deprinde utilizarea acestuia și aplicarea în diferite contexte educaționale și a pune bazele procesului de resemnificare a conceptelor privind nevoile educaționale speciale și incluziunea.

Crearea unor școli și comunități pentru toți este posibilă prin aderarea la un cadru de valori comune, care să includă valorile incluzive, și transpunerea lor în acțiune. Aprecierea gradului de incluziune al mediului școlar sau al comunității trebuie să fie un proces participativ și transparent, care să faciliteze eliminarea discriminării prin acceptarea diversității și lupta cu stereotipurile.

În perioada 18-20 septembrie 2018, APSCF a organizat trainingul de formare pentru cadrele didactice din grădinițe, școli și facultățile psihopedagogice din cadrul Universităților din Moldova, privind aplicarea Indexului Incluziunii. În prima zi a trainingului, participanții au identificat întrebări în baza cărora au apreciat mediile de învățământ în care activează din perspectiva nevoilor educaționale speciale și a valorilor incluzive. Pornind de la constatările privind obstacolele în calea învățării, participanții au identificat situațiile problematice din procesul educativ și apoi resursele și modalitățile în care acestea pot fi mobilizate pentru a sprijini învățarea, participarea și dezvoltarea instituțiilor de învățământ.

Pentru a înțelege cum funcționează transpunerea valorilor incluzive în acțiune, participanții au lucrat în a doua zi a atelierului în grupuri, analizând modalitatea în care această valorile sunt cultivate și explorate în instituția de învățământ în care activează. Totodată au fost cercetate și elementele esențiale pentru conceperea unei programe școlare eficiente: valorile, principiile și imperativele. Ca exercițiu de reflecție, participanții s-au pronunțat asupra măsurii în care aceste conținuturi sunt integrate în programele disciplinelor care se studiază în Moldova.

În ultima zi a instruirii, participanții au lucrat în grupuri pentru a elabora un plan de dezvoltare a școlii, pornind de la un anumit aspect pe care ar dori să-l îmbunătățească în instituțiile în care activează. Proiectele participanților s-au axat pe identificarea modalității optime de creare a practicilor incluzive, în baza cărora pot fi elaborate politici care să conducă la constituirea și instituirea unor culturi incluzive în mediile de învățământ și comunități având ca scop final depășirea rezistenței la schimbare a actorilor educaționali și asigurarea inclusivității mediilor de învățământ.

Ambele evenimente au fost organizate în cadrul proiectului „Dinamizarea procesului de educație incluzivă în Republica Moldova”, finanțat de Global Campaign for Education prin intermediul Arab Campaign for Education for All (ACEA).