Concurs de selectare a unui expert internațional capabil să ofere expertiză calificată sistemului municipal de protecție a copilului

Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF) organizează un concurs de selectare a unui expert național în cadrul proiectului „Evaluarea eficienței și eficacității Direcției Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului din municipiului Chișinău”, implementat de către APSCF în cooperare cu Primăria Municipiului Chișinău și în parteneriat cu UNICEF Moldova. Expertul identificat va trebui să ofere suport tehnic (expertiză) calificat Primăriei Municipiului Chișinău în identificarea celor mai stringente necesități și prospectarea de soluții pentru sistemul municipal de protecție a copilului.

OBIECTIVELE CONSULTANȚEI

  1. Evaluarea poziționării DMPDC în raport cu alte instituții și structuri care au legătură cu drepturile copilului (de exemplu, Direcția Educație, Direcția de Protecție Socială și Sănătate, Inspectoratul General al Poliției etc.) și rolul său în sistemul general de protecție a copilului din municipiul Chișinău;
  2. Furnizarea de informații despre mandatul și funcțiile îndeplinite de DMPDC, alinierea lor la politicile și prioritățile naționale și rezultatele obținute față de situația actuală în domeniul protecției copilului din municipiul Chișinău;
  3. Evaluarea modului în care activitatea DMPDC a contribuit la îmbunătățirea situației copiilor vulnerabili la Chișinău;
  4. Dezvoltarea unei foi de parcurs pentru consolidarea sistemului municipal de protecție a copilului, incluzând (dar fără a se limita la) reglementări, asigurarea calității, resursele umane, finanțarea și dezvoltarea serviciilor etc.

Perioada de implementare a consultanței este August – Decembrie 2018, iar data limită de prezentare a ofertelor – 06.09.2018.

Descarcă termenii de referință ai consultanței în limba engleză AICI.

Ofertele vor fi trimise prin e-mail la office@aliantacf.md cu indicare la tematica mesajului ”Offer evaluation of DMPDC: international consultant”. Ofertele incomplete nu vor fi considerate pentru evaluare.

APSCF își rezervă dreptul de a solicita concretizări sau de a respinge propunerile fără a da explicații ofertanților.