Conferința regională „Financing Education 2030: revisiting the role of civil society in the region of Middle East & East Europe”

În perioada 1-3 Mai, reprezentantele APSCF Liliana Rotaru, președinte, Mariana Ianachevici, membru CC, și Carolina Buzdugan, secretar general, au participat la conferința internațională „Financing Education 2030: revisiting the role of civil society in the region of Middle East & East Europe”. Conferința a fost organizată în Beirut, Liban, de Arab Campaign for Education for All, și a avut ca scop consolidarea eforturilor societății civile din regiune în direcția unei strategii regionale care să asigure resurse suficiente de finanțare pentru realizarea obiectivelor Agendei 2030, în particular a obiectivului de dezvoltare durabilă 4 – educație de calitate.

Cadrul de Acțiune pentru Educație 2030 recomandă guvernelor să aloce educației „cel puțin 4-6% din produsul intern brut și / sau cel puțin 15-20% din totalul cheltuielilor publice”. Cu toate acestea, țările cu venituri mici cheltuiesc în medie doar 3,9% din PIB pentru educație; prin comparație, Moldova este un exemplu pozitiv, alocând educației 16,9% din PIB. Despre experiența pozitivă a Moldovei în finanțarea educației a vorbit Liliana Rotaru, subliniind în special aspectele legate de finanțarea și implementarea educației incluzive la noi în țară.

Sesiunea celei de-a doua zile a conferinței a avut tema „politici publice pentru finanțarea educației bazate pe fapte și dovezi” și a fost moderată de către Mariana Ianachevici. Conferința a culminat cu întocmirea unui plan de acțiune astfel încât societatea civilă să poată interveni și proteja într-un mod eficient finanțarea în educație.