Program de granturi pentru societatea civilă din cadrul Parteneriatului Estic

Forul Societății Civile din cadrul Parteneriatului Estic (FSC PE) lansează un Program de Granturi care va contribui la realizarea misiunii și obiectivelor Forului. Acest program are ca scop sprijinirea activităților celor cinci grupuri de lucru tematice ale FSC PE. Ofertele de granturi 2015 – Ghidul Solicitantului descrie prioritățile pentru fiecare grup de lucru și procesul de aplicare.

Solicitanții sunt încurajați să prezinte propuneri de proiecte care pot servi ca instrumente de consolidare a capacităților sau de lobby pe o perioadă mai lungă de timp. Acestea ar trebui să contribuie la promovarea reformelor în țările Parteneriatului Estic și ar trebui să includă sugestii pentru acțiuni de follow-up cu rezultate care pot fi utilizate de către FSC PE și platformele sale naționale. Propunerile de proiecte trebuie să se concentreze în mod special asupra conectării activităților vizate cu interesele și nevoile publicului larg.

Orice proiect finanțat prin acest Program de Granturi ar trebui să acopere cel puțin trei țări din cadrul Parteneriatului Estic cu scopul de a dezvolta rezultate cu o perspectivă regională. Un model de proiect și de buget sunt disponibile pentru potențialele organizații solicitante la următorul link.

Termenul limită de depunere a propunerilor este 10 mai 2015.

Documente:

Ghidul Solicitantului

Anexa I –model de propuneri de proiect

Anexa II – model de propuneri de buget