”Dezinstituţionalizarea în Republica Moldova – un drum anevoios pentru autorităţi, o şansă la normalitate pentru mii de copii”

Comunicat de presă

Chișinău, 5 iunie 2014 : Alianța ONG-lor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei APSCF și ChildPact în cadrul Proiectului „Împreună pentru copii: Coaliţii de ONG-uri mai puternice în regiunea Mării Negre”, a organizat conferința de presă ”Dezinstituţionalizarea – proces, ce trebuie dus pînă la capăt”.

În cadrul conferinței, APSCF a  lansat direcțiile și mesajele cheie ce se vor luate în considerare pentru viitorul protecției copilului în Republica Moldova, care, în scurt timp, începe un nou ciclu de reforma.

APSCF a propus actualilor şi viitorilor guvernanți, parlamentari, aleșilor locali de la toate nivelele precum și  întregii societăți: 1) să acorde atenție sporită copiilor instituționalizați cu vârsta de 0-3 ani și copiilor cu dizabilități; 2) să investească tot mai mult în serviciile de prevenire a separării de părinți, iar pentru cazurile care nu mai pot rămâne în familie 3) să dezvolte servicii alternative instituționalizării; 4) să îmbunătățească mecanismul de referire în sistemul de protecție a copilului și 5) să investească în profesionalismul personalului din sistemul de protecție a copilului.

În cuvîntul său introductiv, Dna.Stela Vasluian, Președinte APSCF a menționat că:  ”Republica Moldova a depus eforturi considerabile în ultimii 10 ani în direcția reformării sitemului de protecție a copilului. Pentru spațiul nostru ex-sovietic acest lucru a însemnat nu doar servicii și modele noi de îngrijire a copilului în situații de risc , dar și o schimbare radicală de paradigme în care se pune un accent foarte mare pe prevenirea separarii copilului de familie, pe servicii mai aproape de beneficiar și pe forme de plasament alternative instituționalizării de tip familial. Cele 67 de instituții de tip rezidențial cu care a pornit reforma sistemului rezidențial în anul 2006 și cei 11 561 de copii plasați la acel moment în instituțiile rezidențiale constituiau un semn de alarmă care a arătat necesitatea începerii  procesului  de reformă a sistemului rezidențial. Astfel investiițiile în politici de prevenire a instituționalizării, instituirea sistemului de gatekeeping (prevenire a separării copilului de familie), dezvoltarea îngrijirii alternative bazate pe familie, sunt doar cîteva elemente care au contribuit la reducerea, către septembrie 2012 a numarului de copii instituționalizați cu 52%.
APSCF vine cu un mesaj către întreaga societate, către actualii și viitorii politicieni –”Dezinstituționalizarea trebuie dusă până la capăt”.”

În același timp, APSCF consideră că, în condițiile de criză economică, redirecționarea economiilor de buget către serviciile de prevenire și de îngrijire alternativă bazată pe familie, ar fi o soluție, iar inovațiile, bazate pe dovezi științifice și implementate cu asistența societății civile, ar îmbunătăți considerabil calitatea serviciilor prietenoase copilului și familiei. Toate aceste investiții, alături de o cultură generală de intoleranță la instituționalizare, pot deveni acea piatră de temelie într-un sistem de protecție prietenos copilului.

Dna. Liliana Rotaru, Director CCF-Moldova,  Membru al Consiliului Coordonator al APSCF, a salutat aprobarea Strategiei Naționale pentru Protecția Copilului pentru perioada 2014-2020 care va deveni un cadru legal de referință pentru protecția copilului și va permite continuarea eforturilor reformei în următorii 6 ani. ”Mesajul nostru este ca aceasta Strategie sa fie completată cât mai curând, cu un Plan de Acțiuni, cu resurse suficiente umane și financiare pentru implementare; astfel ca Strategia să nu rămână doar un document de politici și de viziune, ci să fie transformată în activități concrete menite să ducă la schimbare.”

Dna.Viorica Postolaki, Manager de Resurse Umane ”Parteneriate pentru Fiecare Copil”, Membru al Consiliului Coordonator al APSCF a îndemnat statul cît și autoritățile de nivel central și local să colaboreze cu societatea civilă și să preia inovațiile ONG-lor întru binele copilului:”Nu trebuie sa ne fie frică de inovații, inovația trebuie sa stea pe prim plan, ea desigur trebuie sa fie testată, trebuie sa fie adaptată la nevoile și cerințele noastre și să fie aplicată. În acest context Statul, autoritățile centrale și locale trebuie să continue colaborarea cu societatea civilă, nu fiindcă societatea civilă ar fi mai ”frumoasă”, ci pentru că noi avem capacitatea de a aduce servicii noi și de a le adapta realității și necesităților beneficiarilor. Societatea civilă și-a demonstrat, în timp, capacitatea de a propune Statului servicii pe măsura necesităților grupului țintă, care, s-au dovedit a fi eficiente pentru sistemul de protecție a copilului: asistența parentală profesionistă, echipa mobilă, serviciul de sprijin familial, centrele de zi etc. reprezintă  inițiative ale ONG-urilor, finanțate, la faza de pilotare, din fonduri din exterior.”

În mesajul său de încheiere Dna. Stela Vasluian a ținut să mai menționeze că: ”APSCF consideră că Ziua Copilului este și trebuie să fie fiecare zi din an și nu doar de 1 iunie și mizează pe angajamentele actualilor și viitorilor politicieni și guvernanți de a ține cont în platformele electorate și programele de guvernare – de promovarea și respectarea drepturilor copilului ”.

Proiectul „Împreună pentru copii: Coaliţii de ONG-uri mai puternice în regiunea Mării Negre” este finanţat de Ministerul Român al Afacerilor Externe, prin Programul de Asistenţă Oficială pentru Dezvoltare și este implementat de UNDP – BRC (Programul de Dezvoltare al Națiunilor Unite – Centrul Regional din Bratislava) și este implementat de Fundaţia World Vision România, în parteneriat cu Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale Pentru Copil (FONPC), Coaliţia pentru Protecția copilului din Armenia, Organizaţia Reliable Future din Azerbaijan, World Vision Georgia și APSCF Moldova.

ChildPact este o coaliție de rețele naționale de ONG-uri pentru protecția copilului care militează pentru cooperare regională la nivel inter-guvernamental și al societății civile, pentru a identifica bune practici și soluții eficiente pentru asigurarea bunăstării copiilor. Mai multe informații despre ChildPact pe www.childpact.org .

Alianţa ONG-urilor active în domeniul Protecţiei Sociale a Copilului şi Familiei (APSCF), constituită la 5 martie 2002, este un for de ONG-uri naţionale şi locale care plasează interesul superior al copilului şi familiei pe prim plan al acţiunilor sale. În 2014 APSCF are în componenţa sa 116 ONG-uri locale şi naţionale în domeniu, manifestându-se printre membrii societăţii civile ca important actor în dezvoltarea şi promovarea politicilor la nivel de ţară în domeniul protecţiei sociale a copilului şi familiei. Mai multe informaţii despre APSCF pewww.aliantacf.md

Persoana de contact – Natalia Sicinschi, Secretar APSCF. Telefon +373 22 260 628, +373 69 306 141, e-mail: office@aliantacf.md