Înmânarea certificatelor de absolvire a cursului de instruire în Politici Publice în domeniul protecției copilului

Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF) are plăcerea de a informa membrii săi vizavi de concluzionarea cursului de instruire în Politici Publice în domeniul protecției copilului, care s-a desfășurat în perioada martie-aprilie 2012 la Chișinău.

Cursul de instruire a fost organizat in 4 module separate, cu durata totală de cca 10 zile. Scopul principal al instruirii a fost consolidarea capacităților membrilor APSCF în elaborarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea politicilor publice la nivel local în domeniul protecției copilului.

De acest curs au beneficiat cca 20 de ONG-uri membri ale APSCF, cu o acoperire națională: regiunea centru, sud, nord, UTA Găgăuzia și regiunea Transnistria a Republicii Moldova.

Astfel, în data de 30 mai 2012, la Chișinău, a avut loc evenimentul de înmînare a certificatelor de participare activă la cursul de instruire, acțiune desfășurată în paralel cu șirul de discuții deschise pe tematica cursului, atît cu beneficiarii cît și cu finanțatorii întregului proiect. Printre tematicile discutate au fost: politici publice de protecţie a copilului la nivel local, responsabilitatea aleşilor locali în organizarea ciclului de politici publice,  participarea copiilor, şi altele înaintate la moment de către participanţi. Valoare adăugată întregului eveniment a fost oferită de către prezența la eveniment a Dnei Liliana Palihovici (Parlamentul RM) şi Dnei Alexandra Yuster (UNICEF Moldova) care au interacționat în mod direct și deschis cu participanții. Evenimentul a fost moderat de Preşedintele APSCF, Dna Mariana Ianachevici.

Acest eveniment este organizat în cadrul proiectul „Participarea activă şi responsabilă a ONG-urilor din domeniul protecţiei copilului şi familiei în elaborarea politicilor publice”, finanţat de UNICEF Moldova şi implimentat de către Alianţa ONG-urilor active în domeniul Protecţiei Sociale a Copilului şi Familiei – APSCF.