Absolvenţii Gimnaziului Internat Străşeni instruiţi în domeniul Dezvoltare personală

Asociaţia Obştească INTECO a organizat o Şcoală de dezvoltare personală pentru cei 31 elevi ai claselor a IX-a, potenţiali absolvenţi ai Gimnaziului Internat Străşeni.

Activitatea a avut loc în incinta Centrului de agrement pentru copii şi tineri din s. Coşniţa. Copiii au avut parte de condiţii foarte bune din toate aspectele de organizare a evenimentului. Pe parcursul celor două zile de instruire ei au dobîndit abilităţi de prezentare la un interviu de angajare în cîmpul muncii; au învăţat să elaboreze propriul CV; au parcurs un şir de exerciţii practice în domeniul Prezentare în faţa unui public; au învăţat cum să gestioneze resursele financiare, etc. La finele instruirii, copiilor li s-a oferit ocazia de a se vedea pe ecran în momentul simulării interviurilor de angajare. Acest exerciţiu practic le-a oferit ocazia de a se autoevalua din aspectul comportamentului, prestaţiei şi comunicarii eficiente.

Timpul liber al copiilor a fost organizat de către iscusiţii animatori ai asociaţiei „Prietenii Copiilor” şi voluntarii asociaţiei INTECO.

Copii au menţionat că cunoştinţele şi abilităţile dobîndite în cadrul acestei Şcoli de dezvoltare personală le vor ajuta mult în viaţă, iar participarea lor la acest proiect le-a oferit multe răspunsuri la întrebările de care erau frămîntaţi aceştia, fiind în ultimul an de studii la gimnaziul internat.

Acest proiect este parte componentă a inițiativei de micro-regrantare din cadrul proiectului regional „Consolidarea capacităţilor organizaţiilor non-guvernamentale şi Adminstraţiilor Locale din Moldova şi Ucraina în vederea promovării incluziunii sociale a tinerilor ex-instituţionalizaţi”, implementat de „Asociaţia Amici dei Bambini” (Moldova) în parteneriat cu Alianţa ONG-urilor Active în Domeniul Protecţiei Sociale a Copilului şi Familiei (APSCF), cu suportul financiar al Comisiei Europene.

______________________________________________________________

INTECO este o organizaţie fondată cu scopul  de a contribui la dezvoltarea comunitară şi fortificarea societăţii civile; dezvoltarea activismului social şi spiritului de iniţiativă al cetăţenilor; creşterea nivelului de trai al categoriilor defavorizate.

Pentru informaţii adiţionale privind implementarea proiectului vă rugăm să contactaţi Asociaţia Obştească INTECO la Tel. (+373 22) 733754, Fax. (+373 22) 733197.

E-mail: intecomd@yahoo.com

www.inteco.wordpress.com

Acest document a fost elaborat cu asistenţa Ai.Bi. Moldova din sursele Uniunii Europene. Conţinutul acestui document ţine de responsabilitatea unică a Asociaţiei Obşteşti INTECO şi nu reflectă poziţia Uniunii Europene