Adunarea Generală 2011 – APSCF

COMUNICAT DE PRESĂ

APSCF – important actor în promovarea politicilor în domeniul protecției sociale a copilului și familiei din Moldova, îşi desfăşoară Adunarea Generală anuală.

La data de 21 decembrie 2011, cu iniţiere de la ora 9.30,  în incinta Centrului European de Training „FIDES”, (str. Muşatinilor 1/3, mun. Chişinău), Alianţa ONG-urilor active în domeniul Protecţiei Sociale a Copilului şi Familiei (APSCF) îşi desfaşoară Adunarea Generală 2011. La eveniment vor fi prezente figuri proeminente din domeniul protecţiei sociale a copilului şi familiei cât şi personalităţi de rang înalt la nivel de ţară.

Adunarea Generală din acest an este un eveniment important pentru APSCF şi membrii acesteia din următoarele considerente: re-alegerea Consiliului Coordonator al APSCF pentru anii 2012-2013, totalizarea unor proiecte cu succes concluzionate cât şi iniţierea a noi programe de dezvoltare a ONG-urilor membre, şi nu în ultimul rând poziţionarea APSCF în contextul politicilor sociale în domeniu prin prisma actorilor instituţionali şi privaţi.

În 2011 APSCF are în componenţa sa circa 127 de ONG-uri locale şi naţionale în domeniu, în acelaşi timp manifestându-se printre membrii societăţii civile ca important actor în dezvoltarea şi promovarea politicilor la nivel de ţară în domeniul protecţiei sociale a copilului şi familiei. Drept exemple putem menţiona: monitorizarea implimentării în Republica Moldova a Convenţiei Naţiunilor Unite cu Privire la Drepturile Copilului, consultarea legii pe adopţie, frecvente intervenţii pe tematicile abuz și neglijenţă față de copii, animație socio-educativă, incluziune socială, de-instituționalizarea și integrarea copiilor în familie, copii cu dizabilități.

Din 2005 APSCF implimentează la nivel naţional programul regional PROCOPIL, având în calitate de parteneri reţele de ONG-uri din Franţa, România şi Bulgaria. APSCF este membru a Consiliului Naţional Pentru Drepturile Copilului (CNPDC), membru a Grupului de Lucru în domeniul justiţiei pentru copii din cadrul Ministerului Justiţiei, cât şi membru a Reţelei Internaţionale pentru Drepturile Copilului (CRIN) din Marea Britanie.

Alianţa ONG-urilor active оn domeniul Protecţiei Sociale a Copilului şi Familiei (APSCF), constituită la 5 martie 2002, este un for de ONG-uri naţionale şi locale care plasează interesul superior al copilului şi familiei pe prim plan al acţiunilor sale. La moment APSCF reuneşte 127 de ONG-uri ce activeaza in domeniul protecţiei sociale a copilului şi familiei de pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

Pentru informaţii suplimentare rugăm să contactaţi:

Valentina Purcel

Coordonator pentru Comunicare – APSCF

Tel/fax: (022) 26 06 27, (022) 26 06 28

e-mail: press-officer@aliantacf.md