CURS DE FORMARE pentru actorii din serviciile şi instituţiile ce acordă asistenţă copiilor cu dizabilităţi

MODULUL II

În zilele de 12 şi 13 decembrie 2011, în incinta Institutului Muncii din Chişinău (str. Zimbrului 10) se va desfăşura cel de-al II modul de formare cu tematica: „Planul de formare al personalului: instrument managerial pentru directorii din serviciile şi instituţiile ce acordă asistenţă copiilor cu dizabilităţi”. Modulul II al acestui curs de formare este o continuitate a modulului I desfăşurat în perioada 18 – 20 octombrie la Chişinău.

Cursul de formare face parte din proiectul „Pol de Formare Regional” din cadrul programului PROCOPIL, respectiv implicînd participarea pe parcursul acestor 2 zile a unei echipe de experţi în domeniu din Moldova, România, Franţa si Bulgaria – formaţi anterior în cadrul proiectului. Proiectul „Pol de Formare Regional” are drept scop diversificarea ofertei de formare în domeniul social cît si dezvoltării calităţii formărilor propuse pentru a permite lucrătorilor sociali să răspundă mai adecvat la nevoile copiilor şi familiilor lor. Sesiunile cursului vor fi conduse de către formatori naţionali şi regionali din ţările vizate, astfel îmbinînd partea practică cu cea teoretică prin schimb de experienţe la nivel de ţară şi regional, cât şi analiza studiilor de caz.

Modulul II al cursului de formare este organizat de către „Alianţa ONG-urilor active în domeniul Protecţiei Sociale a Copilului şi Familiei (APSCF)” în cadrul planului de activităţi al programului regional Post-PROCOPIL (2010-2012), ca o continuitate a fazei operative a proiectului PROCOPIL, implimentat concomitent în Republica Moldova, România, Franţa şi Bulgaria în perioada 2005-2010.

Alianţa ONG-urilor active în domeniul Protecţiei Sociale a Copilului şi Familiei (APSCF), constituită la 5 martie 2002, este un for de ONG-uri naţionale şi locale care plasează interesul superior al copilului şi familiei pe prim plan al acţiunilor sale. La moment APSCF reuneşte 127 de ONG-uri ce activează în domeniul protecţiei sociale a copilului şi familiei de pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

Pentru informaţii suplimentare:

Valentina Purcel

Coordonator de Comunicare – APSCF