CONCURS de micro-granturi

PROPUNERI  DE PROIECTE

Asociația Amici Dei Bambini (AiBi) în parteneriat cu Alianța ONG-lor active in domeniul Protecției Sociale a Copilului si Familiei (APSCF) anunță lansarea programului de micro-regrantare din cadrul Proiectului: „Consolidarea Capacităților Organizațiilor Non Guvernamentale și Administrațiilor Locale din Moldova și Ucraina în vederea promovării incluziunii sociale a tinerilor exinstitutionalizați” (linia bugetară 21 03 01, referinţă: EuropeAid/127763/C/ACT/TPS/nr / 2009/201 -618). Amici dei Bambini Moldova în parteneriat cu Alianţa ONG-urilor active în  domeniul  Protecţiei Sociale a  Copilului  și Familiei (APSCF), anunţă apel de propuneri proiecte  pentru  ONG-urile  din Republica Moldova, care lucrează în domeniul integrării sociale a absolvenţilor gimnaziilor internat. Suportul financiar pentru micro-granturi este  acordat  de către Comisia Europeană prin intermediul Amici dei Bambini Moldova.

Apelul de micro-granturi  promoveaza integrarea  socială a tinerilor absolvenți ai  gimnaziilor internat, prin intermediul unor iniţiative a ONG-urilor locale in parteneriat cu alte instituții publice  locale si naționale. Micro-grantul  va fi acordat  ONG-urilor  care vor prezenta cele mai durabile proiecte de incluziune socială a tinerilor absolvenți ai gimnaziilor internat.

Suma  acordată:

Ø    ONG-urile care vor  dezvolta  proiectul cel mai durabil vor  primi finanţare  minimă 500 EURO, iar maximă 8 000 EURO,  corespunzător la cel puţin 50% şi maximum 90% din bugetul total.

Ø    Contribuţie (cel puţin 10%) de către solicitant şi / sau parteneri va  fi considerată numai în numerar și sa nu provina din alte proiecte finanțate de către Comisia Europeană.

Proiecte: Orice proiect durabil  de integrare socială a tinerilor exinstitutionalizațidin Republica Moldova.

Durata proiectului:Toate proiectele trebuie să aibă o  durata  maximă de 7 luni şi nu  trebuie  să înceapă mai devreme de  01  noiembrie 2011 şi să se finiseze  mai târziu de 31 mai 2012.

Eligibilitate: Apelul  de propuneri este deschis pentru ONG-urile care lucrează în domeniul integrării sociale a absolvenţilor  gimnaziilor internat  din Republica Moldova. Propunerilor de proiecte prezentate trebuie să reprezinte ideile cele mai durabile. Se va acorda prioritate  ONG-urilor care vor demonstra:
– experienţă  lunga şi expertiză tehnică în promovarea serviciilor sociale în favoarea copiilor social-vulnerabili, tineri şi familii (care urmează să fie evaluată în funcţie de datele  înregistrate,  activitate  şi  CV-ul  organizaţiei);
– capacitatea de gestionare  (care urmează să fie evaluată în conformitate cu experiența  managerului de proiect  şi  CV-ul organizației );
– parteneriate ( în funcţie de numărul  partenerilor şi diversitatea sectoarelor implicate);
– propuneri de proiect, focusate pe probleme legate de zona de antrenament, care să   faciliteze  servicii de  promovare a accesului  beneficiarilor  la angajari, servicii sociale, servicii educaţionale, sociale şi psihologice, de sprijin, participarea civica a  tinerilor .

Termenul limită: Toate propunerile de proiecte prezentate la concursul de micro-finanţare trebuie să fie primite de către Amici dei Bambini Moldova nu mai târziu de 15 septembrie 2011, ora 18.00. Acestea vor  fi  transmise in forma  electronică, în MS Word, la dna. Ana Levinte şi Dna Natalia Sicinschi,  experţi în managementul  proiectelor la  Amici dei Bambini Moldova,   la adresa de email: regrantingapscfue@yahoo.com.

Propunerile de proiect pot fi  depuse în una din următoarele limbi: engleză, rusă, română.

Cerinţe de depunere: Propunerile de proiect trebuie să fie depuse până la termenul limită (Formularul de cerere in format wordBudget in Excel), prin e-mail. Formularul original de cerere semnat  va fi  trimis prin poșta la adresa:
Republica Moldova, Chisinau, MD 2012
Str. Alexandru cel Bun 7, of. 214
Tel. / fax: + 373 26 06 27
Tel:. + 373 26 06 28

Selecţia:Propunerile de proiect vor fi evaluate pe baza unor criterii, inclusiv: capacitatea operaţională şi de extindere a parteneriatului, relevanţa, metodologia, durabilitatea, bugetul şi eficienţa costurilor. Câştigătorii vor fi selectați de o Comisie  alcătuita  din 5 experţi în domeniul managementului proiectelor. Câştigătorii vor fi selectați  înainte de data de 10 octombrie 2011 și vor fi  anunţați  la scurt timp după aceasta .

Cereri:Orice intrebari privind programul de finantare pot fi adresate  către Dna Ana Levinte (conţinutul narativ al cererii, activităţii curente, buget şi problemele de raportare), la regrantingapscfue@yahoo.com nu mai târziu de  01 septembrie 2011, ora 18.00. Toate răspunsurile vor fi trimise solicitanţilor nu mai târziu de 05 septembrie 2011.