APSCF cu suportul UNICEF monitorizează implementarea Convenției pentru Drepturile Copilului (CDC)

UNICEF a aprobat în luna iunie 2010 proiectul „Dezvoltarea capacităților instituționale ale Alianței ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF) de monitorizare a Convenției ONU cu privire la Drepturile Copilului”.

Rezumatul proiectului:

În perioada 2007-2008 APSCF a elaborat al doilea Raport alternativ despre implementarea CDC în R. Moldova. Printre constatările specifice legate de implementarea drepturilor copilului în R. Moldova, APSCF a mai identificat și capacitatea scăzută a ONG-urilor membre de monitorizare calitativă a drepturilor copilului, precum și capacitatea scăzută a APSCF ca rețea în coordonarea procesului de monitorizare a drepturilor copilului. Ca urmare a respectivelor constatări și pornind de la cele două obiective strategice ale APSCF – de dezvoltare a capacităților instituționale a ONG-urilor membre și de inițiere și participare la politici publice în domeniul protecției copilului – ne propunem în următorii 2 ani  îmbunătățim capacitățile APSCF în monitorizarea drepturilor copilului. Astfel, proiectul propus este orientat spre instituirea unui proces de monitorizare regională, animat de către 5 ONG-uri antene regionale, membre ale APSCF.

În scopul asigurării calității procesului, cele 5 ONG-uri antene regionale, precum și alte 10 ONG-uri resursă (câte 2 în fiecare regiune: Nord, Centru, Sud, Găgăuzia, regiunea Transnistreană) vor fi instruite în cadrul a 4 ateliere și un program de coaching cu durata totală de aproximativ 18 luni. Imediat de la primul atelier și până la sfârșitul proiectului, ONG-urile antene regionale, împreuna cu ONG-urile resursă vor anima procesul de monitorizare în fiecare regiune, conform unui plan de acțiuni și modelelor propuse și discutate cu formatorii și supervizorii. Monitorizarea este concepută la etapă actuală drept un proces de consultare participativă la care vor fi cooptați și copiii.

La sfârșitul anului 2011 va fi elaborat primul Raport intermediar despre implementarea CDC. Cunoscând rigiditatea autorităților, precum și problema de comunicare caracteristică muncii în rețea, proiectul va fi însoțit pe întreaga lui desfășurare, de un șir de acțiuni de comunicare cu impact comportamental. Acțiunile destinate autorităților, vor avea drept obiectiv informarea asupra responsabilităților pe care le poartă referitor la implementarea CDC și a Observațiilor Finale ale Comitetului ONU pentru Drepturile Copilului. Cele destinate societății civile – vor avea obiectiv de schimbare a comportamentului ONG-urilor, în prima instanță, a ONG-urilor membre APSCF, asupra muncii în rețea și implicit în contextul monitorizării Drepturilor Copilului. Planul COMBI va fi evaluat în 2 etape pentru a fi completat și pentru a constata impactul acțiunilor de comunicare.