Discursul Dnei G. Balmoș la a 50-a sesiune a CDC de la Geneva

La 20 ianuarie 2009, Dna Galina Balmos, Ministru al Protecției Sociale, Familiei și Copilului Republicii Moldova, a prezentat ultimul raport privind implementarea Convenţiei privind Drepturile Copilului, la cea de-a 50-a sesiune a Comitetului pentru Drepturile Copilului de la Geneva.