Consolidarea capacității specialiștilor din domeniul educațional

În baza Memorandumului de Înțelegere între Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și APSCF și în vederea consolidării capacității specialiștilor din domeniul educațional, APSCF organizează o serie de acțiuni de promovare a bunelor practici în procesul de implementare a incluziunii educaționale.

2019

Conferința Națională „Dezvoltarea educației incluzive în Republica Moldova – rezultate actuale și priorități viitoare” a fost organizată pe 10 decembrie, 2019 la Chișinău, de APSCF în parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (MECC) și Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF Moldova), în contextul implementării Programului de dezvoltare a educației incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020.

Evenimentul a contribuit la consolidarea eforturilor decidenților privind incluziunea copiilor, elevilor și studenților cu cerințe educaționale speciale și cu dizabilități în toate instituțiile de învățământ din Republica Moldova. Conferința a reunit aproximativ 200 de participanți: reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale, societății civile, parteneri de dezvoltare, reprezentanți ai mediului academic, experți naționali și internaționali, părinți, profesori. 

2018

Conferința națională „Asigurarea dreptului la educație pentru copiii cu dizabilități” organizată pe 5 decembrie la Chișinău de APSCF în parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și UNICEF Moldova, în contextul implementării Programului de dezvoltare a educației incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020. Conferința a reunit peste 250 de participanți și a avut ca scop consolidarea angajamentului tuturor actorilor implicați în asigurarea dezvoltării continue a educației incluzive conform documentelor internaționale ratificate. Evenimentul a contribuit la sensibilizarea opiniei publice privind incluziunea copiilor, elevilor și studenților cu dizabilități în toate instituțiile de învățământ din Republica Moldova. Detalii despre eveniment aici.

2017

Forumul cadrelor didactice „Bune practici și perspective în implementarea educației incluzive”, organizat pe 16-17 noiembrie la Chișinău de către APSCF în parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică (CRAP). În cadrul Forumului, reprezentanți CRAP și ai serviciilor de asistență psihopedagogică, cadre didactice și manageri ai instituțiilor de învățământ, părinți, împreună cu reprezentanți ai organizațiilor membre APSCF au evaluat impactul politicilor educaționale incluzive din perspectiva cadrelor didactice.

Obiectivele acestui eveniment au fost: identificarea problemelor/provocărilor pe care le întâmpină cadrele didactice în dezvoltarea și promovarea educației incluzive; identificarea necesităților cadrelor didactice în procesul de garantare a accesului la educație echitabilă, incluzivă și de calitate; elaborarea recomandărilor privind soluționarea problemelor și necesităților identificate; facilitarea stabilirii parteneriatelor dintre instituțiile publice şi societatea civilă pentru monitorizarea continuă și permanentă a respectării drepturilor copilului și familiei, precum și garantarea accesului la educație echitabilă, incluzivă și de calitate. Mai multe detalii despre Forum aici.

În prima zi a Forumului a avut loc Gala Educației Incluzive, în cadrul căreia a fost decernat Trofeul „Alexandra Grajdian” pentru CURAJ și INOVAȚIE în implementarea educației incluzive – detalii aici.