Servicii sociale mai bune printr-un parteneriat dintre societatea civilă și guvern

În perioada 2018-2020, Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF) va fi partener în implementarea proiectului „Servicii sociale mai bune printr-un parteneriat dintre societatea civilă și guvern”. Proiectul își propune să împuternicească actorii societății civile locale și autoritățile publice pentru promovarea și implementarea unor soluții inovatoare care vizează promovarea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități mintale și a copiilor din grupuri vulnerabile.

OBIECTIVELE PROIECTULUI

  • consolidarea capacităților a 60 de ONG-uri active în domeniul social pentru dezvoltarea și implementarea serviciilor sociale inovatoare, bazate pe nevoile individuale ale persoanelor cu dizabilități mintale și ale copiilor din grupuri vulnerabile
  • oferirea de asistență tehnică și financiară pentru până la 30 de proiecte elaborate de organizațiile societății civile, axate pe oferirea de servicii sociale comunitare inovatoare la nivel local în parteneriat cu autoritățile publice
  • facilitarea dialogului și contribuirea la stabilirea de parteneriate între beneficiari, selectați din partea organizațiilor neguvernamentale, și guvern, pentru a dezvolta servicii comunitare durabile
  • consolidarea capacităților a 60 de ONG-uri, membrii celor două rețele care funcționează în domeniul social (APSCF și AOPD), în ceea ce privește responsabilitatea socială, cu accent special pus pe monitorizarea și evaluarea serviciilor și bunurilor publice sociale

BENEFICIARII PROIECTULUI

  • organizațiile societății civile
  • autoritățile publice naționale și locale
  • copii din grupuri vulnerabile și familiile acestora, inclusiv romi, copii fără îngrijire părintească, victime ale abuzului domestic, persoane fără adăpost etc.
  • persoanele cu dizabilități mintale

Proiectul Servicii sociale mai bune printr-un parteneriat dintre societatea civilă și guvern” are o durată de doi ani și este finanțat de Uniunea Europeană prin Fundația Soros Moldova, cu Keystone Moldova, AODP și APSCF ca parteneri de implementare.