Servicii sociale mai bune printr-un parteneriat dintre societatea civilă și guvern

În perioada 2018-2020, Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF) va fi partener în implementarea proiectului „Servicii sociale mai bune printr-un parteneriat dintre societatea civilă și guvern”. Proiectul își propune să împuternicească actorii societății civile locale și autoritățile publice pentru promovarea și implementarea unor soluții inovatoare care vizează promovarea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități mintale și a copiilor din grupuri vulnerabile.

OBIECTIVELE PROIECTULUI

  • consolidarea capacităților a 60 ONG-uri active în domeniul social pentru dezvoltarea și implementarea serviciilor sociale inovatoare, bazate pe nevoile individuale ale persoanelor cu dizabilități mintale și ale copiilor din grupuri vulnerabile
  • oferirea asistenței tehnice și financiare pentru cca. 30 proiecte elaborate de organizațiile societății civile, axate pe oferirea serviciilor sociale comunitare inovatoare la nivel local în parteneriat cu autoritățile publice
  • facilitarea dialogului și contribuirea la stabilirea parteneriatelor între beneficiari, selectați de către organizații neguvernamentale, și autorități, pentru a dezvolta servicii comunitare durabile
  • consolidarea capacităților a 60 ONG-uri, membri a celor două rețele sociale (APSCF și AOPD), în domeniul responsabilității sociale, monitorizării și evaluarii participative a serviciilor sociale și politicilor publice în domeniul social.

BENEFICIARII PROIECTULUI

  • organizațiile societății civile
  • autoritățile publice centrale și locale
  • copii din grupuri vulnerabile și familiile acestora, inclusiv romi, copii fără îngrijire părintească, victime ale abuzului domestic, persoane fără adăpost etc.
  • persoanele cu dizabilități mintale.

Proiectul Servicii sociale mai bune printr-un parteneriat dintre societatea civilă și guvern” are o durată de doi ani și este finanțat de Uniunea Europeană prin Fundația Soros Moldova, cu Keystone Moldova, AODP și APSCF ca parteneri de implementare.