Consolidarea capacităților ONG-urilor membre pentru dezvoltarea unui sistem solid de protecție a copiilor din Republica Moldova

În perioada 2015-2017, Alianţa ONG-urilor active în domeniul Protecţiei Sociale a Copilului şi Familiei (APSCF) a implementat proiectul „Consolidarea capacităților ONG-urilor membre pentru dezvoltarea unui sistem solid de protecție a copiilor din Republica Moldova”. Proiectul a avut scopul de a îmbunătăți protecția copiilor în Republica Moldova prin consolidarea capacităților ONG-urilor membre active în domeniul protecției sociale a familiei și copilului.

OBIECTIVELE PROIECTULUI

  • Consolidarea capacităților APSCF
  • Monitorizarea realizării drepturilor copilului în Republica Moldova
  • Susținerea implementării Strategiei de Protecție a Copilului 2014-2020

Cei doi ani de proiect au fost dedicați, în mod special, activităților legate de dezvoltarea capacităților organizaționale ale APSCF ca și rețea, pe de o parte, și monitorizării respectării drepturilor copilului în Republica Moldova, pe de altă parte.

Pentru dezvoltarea organizațională a APSCF, proiectul a prevăzut elaborarea și aprobarea documentelor de funcționare internă a rețelei, organizarea Adunărilor Generale a membrilor APSCF, dezvoltarea capacităților în domeniul de lobby și advocacy, Planificarea Strategică pentru următorii 5 ani dar și a Politicii de Protecție a Copilului.

Pentru monitorizarea respectării drepturilor copilului în Republica Moldova, proiectul și-a propus susținerea pilotării Indexului de Protecție a Copilului, elaborarea Raportului Alternativ la Convenția ONU cu privire la Drepturile Copilului, Monitorizarea respectării Acordului de Asociere RM-UE, precum și consolidarea dialogului politic național între Guvern și societatea civilă pe segmentul de protecție a copilului.

În ceea ce privește susținerea implementării Strategiei de Protecție a Copilului 2014-2020, proiectul și-a propus dezvoltarea și implementarea unui plan de comunicare a mesajelor cheie din raportul de Evaluare a Reformei Sistemului rezidențial (2006-2012) și încurajarea APSCF și a membrilor acesteia de a contribui la dezvoltarea Planului Național de Acțiuni pentru Strategia de Protecție a Copilului 2014-2020. La fel, în cadrul acestei componente, vor fi organizate vizite de studiu și schimb de experiență între Autoritățile Publice Locale în scopul transferului de bune practici de dezvoltare a serviciilor sociale la nivel local.

Proiectul ”Consolidarea capacităților ONG-urilor membre pentru dezvoltarea unui sistem solid de protecție a copiilor din Republica Moldova” a avut o durată de doi ani și a fost finanțat de OAK Foundation prin intermediul UNICEF Moldova.