Consolidarea capacităților ONG-urilor membre pentru dezvoltarea unui sistem solid de protecție a copiilor din Republica Moldova

În perioada 2015-2017, Alianţa ONG-urilor active în domeniul Protecţiei Sociale a Copilului şi Familiei (APSCF) a implementat proiectul „Consolidarea capacităților ONG-urilor membre pentru dezvoltarea unui sistem solid de protecție a copiilor din Republica Moldova”. Proiectul a avut scopul de a îmbunătăți protecția copiilor în Republica Moldova prin consolidarea capacităților ONG-urilor membre active în domeniul protecției sociale a familiei și copilului.

OBIECTIVELE PROIECTULUI

  • Consolidarea capacităților organizaționale ale rețelei (APSCF);
  • Monitorizarea realizării drepturilor copilului în Republica Moldova;
  • Susținerea implementării Strategiei de Protecție a Copilului 2014-2020.

Pentru dezvoltarea organizațională a APSCF, au fost elaborate și aprobate documentele de funcționare internă a rețelei, dezvoltate capacitățile în domeniul lobby și advocacy, organizate 2 Adunări Generale a membrilor APSCF,  a fost elaborat Planul Strategic pentru următorii 5 ani și Politica de Protecție a Copilului.

Pentru monitorizarea respectării drepturilor copilului în Republica Moldova, a fost pilotat Indexului de Protecție a Copilului, elaborat Raportul Alternativ la Convenția ONU cu privire la Drepturile Copilului, monitorizată respectărea Acordului de Asociere RM-UE, precum și consolidarea dialogului politic național între Guvern și societatea civilă pe segmentul de protecție a copilului.

În ceea ce privește susținerea implementării Strategiei de Protecție a Copilului 2014-2020, a fost elaborat și implementat un plan de comunicare a mesajelor cheie din raportul de Evaluare a Reformei Sistemului rezidențial (2006-2012). Membrii APSCF au fost încurajați să contribuie la dezvoltarea Planului Național de Acțiuni pentru Strategia de Protecție a Copilului 2014-2020. La fel, în cadrul acestei componente, au fost organizate vizite de studiu și schimb de experiență între Autoritățile Publice Locale în scopul transferului de bune practici și dezvoltare a serviciilor sociale la nivel local.

Proiectul ”Consolidarea capacităților ONG-urilor membre pentru dezvoltarea unui sistem solid de protecție a copiilor din Republica Moldova” a avut o durată de 2 ani și a fost finanțat de OAK Foundation prin intermediul UNICEF Moldova.