Cluburi de presă

Potrivit Planului Strategic pentru anii 2016-2020, APSCF promovează și contribuie la realizarea de politici publice adecvate și funcționale în domeniul protecției copilului și familiei. În acest sens, APSCF realizează activităților de lobby și advocacy pentru influențarea politicilor publice și mobilizarea publicului larg în vederea susținerii cauzei promovate de APSCF și membrii săi.

2017

La 30 noiembrie 2017, APSCF a organizat și desfășurat Clubul de presă în cadrul căruia a fost lansat spotul elaborat de APSCF în parteneriat cu Centrul Media pentru Tineri pentru a promova educația incluzivă. La eveniment a fost abordat subiectul accesului și dreptului la educație în contextul angajamentelor Republicii Moldova de a se alinia la Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, care are printre obiective și unul ce ține de educația de calitate. La eveniment au participat reprezentanți ai societății civile, un părinte cu fetița sa protagonistă a spotului video, cadrul didactic de sprijin și reprezentanți mass-media.

La 19 septembrie 2017, APSCF a organizat, în parteneriat cu asociația AVE Copiii și Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova (CIDDC), un club de presă pentru a discuta măsurile luate de guvern pentru a implementa prevederile Convenției ONU privind Drepturile Copilului (UNCRC) în ultimii 10 ani. La eveniment au fost analizate raportul alternativ al APSCF privind implementarea prevederilor UNCRC și raportul copiilor pentru aceeași Comisie. Evenimentul a avut loc în contextul participării reprezentaților guvernului Republicii Moldova la ședința plenară a Comitetului ONU privind Drepturile Copilului. La eveniment au participat reprezentantul Oficiului Avocatul Poporului pentru Drepturile Copilului, reprezentanți ai societății civile, copiii care au elaborat Raportul Copiilor cu ajutorul Centrului de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova (CIDDC) și reprezentanții mass-media.

2016

Pe parcursul anului 2016, APSCF a organizat 4 cluburi de presă, cu tematici variate, plasând pe agenda publică subiecte importante privind procedura de adopție în Republica Moldova, procesul de (re)integrare a copiilor în familie, dezinstituționalizarea, dar și participarea copiilor și rolul copiilor ca apărători ai drepturilor omului. Detalii despre cluburile de presă organizate puteți accesa pe link-urile de mai jos:

Cine și ce rol are în procesul de re/integrare în familie a copiilor?

Adopția oferă șansa la o familie permanentă

Adopția dă dreptul fiecărui copil la familie

Prin asigurarea participării copiilor se implementează și celelalte drepturi ale lor