Au fost certificați primii formatori în aplicarea cadrului conceptual și metodologic referitor la prevenirea și combaterea fenomenului de bullying la nivel național

Cadre didactice, psihologi, specialiști din cadrul organelor locale de specialitate și alți profesioniști în domeniul învățământului din toată țara, peste 40 la număr, au finalizat programul de formare pentru formatorilor, privind aplicarea cadrului conceptual și metodologic referitor la prevenirea fenomenului de bullying la nivel național.

Prin intermediul acestuia, participanții au aflat informații noi utile și metode eficiente, cu ajutorul cărora să poată contribui la prevenirea și combaterea fenomenului de bullying în mediul școlar.


Sorina Petrică, expertă calificată în acest domeniu în România, care a coordonat cu succes programul de formare, a subliniat imperativitatea implicării unui număr cât mai mare de specialiști din pedagogie și psihologie în domeniul prevenirii și combaterii bullyingului prin intermediul unor astfel de programe. Dată fiind complexitatea fenomenului de bullying, este necesară adoptarea unei abordări distincte, atât în ceea ce privește prevenția fenomenului, cât și intervenția în cazurile de bullying. În acest sens, efortul de a combate bullyingul impune acumularea de cunoștințe și dezvoltarea de abilități adecvate pentru a-i face față cu succes.

La finalul programului, peste 40 de participanți ai cursurilor au primit certificate în domeniul prevenirii și combaterii fenomenului de bullying. În prezent, având rolul de formatori în domeniul prevenirii și combaterii bullying-ului la nivel național, acești specialiști vor împărtăși cunoștințele acumulate în comunitățile școlare din propriile lor localități.

Secretarul general al APSCF, Irina Popușoi, a exprimat recunoștința față de donatorii internaționali pentru finanțarea acestui program de instruire în Republica Moldova. De asemenea, a mulțumit Ministerului Educației și Cercetării pentru parteneriatul eficient și durabil creat. Doamna Popușoi a îndemnat specialiștii absolvenți să pună în practică cunoștințele și abilitățile dobândite și să devină promotori ai schimbării pozitive în ce privește prevenirea și combaterea bullyingului la nivel local.

Prezente la evenimentele de înmânare a certificatelor, secretarele de stat Adriana Cazacu și Valentina Olaru au îndemnat formatorii să contribuie la crearea unui mediu școlar fără de bullying, în care toți copiii se pot dezvolta și învăța, unde drepturile fiecărui elev sunt respectate. 

Programul de formări a inclus sesiuni de training, care s-au desfășurat în perioada noiembrie 2022 – mai 2023. Acestea s-au referit la facilitarea programelor de intervenție cu elevii, cadrele didactice, specialiștii echipelor multidisciplinare din școli și părinți. Prima sesiune a programului de formare fost organizată de către Fundația Terre des Hommes, cu suportul UNICEF.  Activitățile ulterioare au fost preluate de către Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF), în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării, în cadrul proiectului „Împreună pentru o Educație de Calitate”, implementat cu suportul financiar al Fundației Liechtenstein Development Service Moldova (LED).