APSCF angajează Asistent administrativ

AO Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF) anunță concurs pentru funcția vacantă de asistent administrativ. APSCF este o rețea de 64 de organizații neguvernamentale de pe întreg teritoriul Republicii Moldova, inclusiv din regiunea transnistreană. APSCF acționează pentru crearea unui cadru coerent și funcțional de dezvoltare a factorilor de decizie, a mecanismelor și practicilor de implementare, asigurând respectarea și protecția reală a copilului și familiei. Detalii despre activitatea APSCF http://aliantacf.md/

Program de muncă: full-time (8 ore)

Poziție: asistent administrativ

Perioada de angajare: imediată- 30.09.2024 (cu posibilitate de extindere)

Atribuții și responsabilităţi:

 • Asigură logistica Secretariatului APSCF;
 • Înregistrarea, evidenţa şi repartizarea corespondenţei organizației;
 • Recepționarea, direcţionare şi gestionarea corespondenţei on-line;
 • Preluarea și direcţionarea apelurilor telefonice/ preluarea eventualelor mesaje și transmiterea ulterioară;
 • Menținearea comunicării cu membrii APSCF;
 • Redactarea documentelor interne ale APSCF la indicația Secretarului General;
 • Completarea borderourilor de evidență;
 • Înregistrarea corespunzătoare a documentelor interne ale APSCF în registrele de evidență a documentelor oficiale (Procese Verbale ale CC, Procese Verbale ale AG etc.);
 • Înregistrarea, evidența și arhivarea documentelor membrilor APSCF (Registrul de evidență și dosarele membrilor APSCF);
 • Organizarea logistică a evenimentelor desfășurate de Secretariatul APSCF (pre și post eveniment; documentare privind serviciile şi bunurile care urmează a fi procurate inclusiv prin solicitarea de oferte de la prestatori de servicii/furnizori şi comunicarea ulterioară cu aceştia până la încheierea tranzacţiei cu semnarea tuturor documentelor confirmative; furnizarea de materiale necesare, înregistrarea participanților; distribuirea materialelor etc.);
 • Alte roluri şi responsabilităţi la delegarea Secretarului General al APSCF.

Formare, abilități și calități personale:

 • Studii superioare umaniste;
 • Minim 1 an de experiență profesională în poziții similare;
 • Cunoașterea limbilor română, rusă. Cunoașterea limbii engleze constituie un avantaj;
 • Abilități de a opera cu pachetul Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Internet, etc.);
 • Utilizarea echipamentului de birou: telefon, fax, xerox, scanner, imprimantă, etc.
 • Abilități de comunicare eficientă și lucru în echipă;
 • Abilități organizatorice;
 • Punctualitate;
 • Flexibilitate;
 • Sensibilitate la problemele copiilor şi familiilor vulnerabile;
 • Experiența de lucru în sectorul asociativ constituie un avantaj.

Relaţii conform organigramei:

Asistentul administrativ se află în subordonare directă a Secretarului General al APSCF şi colaborează cu alți membri ai Secretariatului APSCF.

Evaluarea activităţii:

 • Evaluarea se efectuează de către Secretarul General al APSCF în baza raportului săptămânal de activitate.

Persoanele interesate vor expedia CV-ul actualizat la adresa electronică: office@aliantacf.md, cu mențiunea Angajare – Asistent administrativ”, până la  27.08.2023

Doar persoanele preselectate vor fi invitate la interviu.