APSCF termen extins pentru selectarea unui expert/trainer pentru acordarea serviciilor de asistență tehnică (mentorat/ coaching) pentru societatea civilă

TERMENI DE REFERINŢĂ

pentru selectarea  unui expert/trainer pentru acordarea serviciilor de asistență tehnică (mentorat/ coaching) pentru societatea civilă

Context

Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF) este o rețea de 62 de organizații neguvernamentale de pe întreg teritoriul Republicii Moldova, inclusiv din regiunea Transnistreană. APSCF acționează pentru crearea unui cadru coerent și funcțional de dezvoltare a factorilor de decizie, a mecanismelor și practicilor de implementare, asigurând respectarea și protecția reală a copilului și familiei.

În perioada 1 ianuarie 2022 – 31 decembrie 2023, APSCF implementează proiectul „Societatea civilă pentru dreptul la educație pentru toți copiii din Moldova”, cu suportul financiar oferit de OXFAM Ibis.

Scopul proiectului este de a contribui la realizarea ODD 4 – Asigurarea unei Educații de Calitate Incluzive și Echitabile pentru Copiii din Moldova.

Acest proiect își propune să ofere membrilor APSCF și grupului Educația pentru Toți (EFA) capacitatea și cunoștințele necesare pentru scopurile menționate mai sus. Unul dintre principalele rezultate ale proiectului este de a obține o mai mare incluziune și reprezentare a diferitelor grupuri vulnerabile afectate. În cadrul proiectului, membrii APSCF și membrii grupului EFA vor avea oportunitatea de a contribui și de a învăța din cunoștințele și expertiza comună pentru construirea unui sistem educațional mai incluziv și de mai bună calitate. Prin această intervenție credem în contribuția la o schimbare sistemică reală în sectorul educațional. Acest lucru va fi posibil doar în strânsă colaborare cu Guvernul Republicii Moldova, Ministerul Educației și Cercetării (MEC), autoritățile publice locale responsabile de educație și comunități.

Implicarea societății civile în planificarea și monitorizarea politicilor publice, dialogul de politici,și advocacy bazat pe dovezi este primordială pentru asigurarea unor politici adecvate, a unor procese transparente de luare a deciziilor și de executare a bugetului public în educație. În cadrul proiectului, membrii APSCF și membrii grupului EFA vor fi abilitați să se implice mai activ în  planificarea și implementarea unor activități de advocacy eficiente.

Serviciile de asistență tehnică (mentorat/ coaching) sunt prevăzute în special pentru susținerea Organizațiilor Societății Civile (OSC), de la nivel local (care sunt mai aproape de beneficiari) de a-și  consolida capacitățile și rolul lor  în promovarea drepturilor copiilor marginalizați la o educație de calitate.

Tematica serviciilor de asistență tehnică (mentorat/ coaching) :

 • Advocacy

Scopul serviciilor de asistență tehnică (mentorat/ coaching) este de a oferi cunoștințe, forma competențele și abilitățile necesare beneficiarilor în realizarea activaților de advocacy bazat pe dovezi.

Beneficiarii: reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale membre APSCF și grup EFA

(Education For All) .

Serviciile de mentorat/ coaching vor include:

 • Facilitarea unei ședințe pre-mentorat pentru a stabili un grafic de lucru cu beneficiarii în baza necesităților de mentorat pe temele indicate (format on-line, durata 30-40 min)
 • Desfășurarea conform planului stabilit a ședințelor individuale de mentorat (activitățile de mentorat se vor desfășura la distanță – discuții telefonice, pe platforma ZOOM etc., durata unei ședințe și frecvența vor fi stabilite ulterior cu fiecare beneficiar în parte). Întocmirea unui raport de mentorat/coaching per beneficiar. Raportul nu va depăși 2 pagini (Times New Roman 12, line spacing 1).

Detalii despre livrarea serviciilor de instruire/mentorat[1

 • Prestarea serviciilor urmează a fi realizată în perioada aprilie – noiembrie 2023

Calificare și experiență

 • Expertul trebuie să dea dovadă de:
 • Studii universitare în științe socio-umane sau alte domenii relevante;
 • Cel puțin 5 ani de experiență profesională demonstrată domeniul advocacy bazat pe dovezi; 
 • Experiență în furnizarea de training-uri, workshop-uri și a serviciilor de mentorat, inclusiv în format online (Zoom) pentru domeniul advocacy bazat pe dovezi;
 • Cunoașterea cadrului legal în domeniul educației și a situației sistemului educațional din țară, în special ce ține de educația incluzivă;
 • Capacitate de evaluare a progreselor/performanțelor beneficiarilor în formarea abilităților propuse;
 • Abilități excelente de comunicare, lucru în echipă, relaţionare;
 • Experiență de colaborare cu autoritățile publice centrale și locale, cu organizațiile societății civile și cu partenerii de dezvoltare pe dimensiunile relevante;
 • Capacitate înaltă de analiză și sistematizare;
 • Realizarea în termen și calitativă a sarcinilor Cunoașterea limbilor: Română (excelent) /Rusă (foarte bine).

Condiții de depunere a dosarului

 • CV-ul și scrisoarea de intenție cu indicarea ofertei financiare (suma NET*/ zi de consultanță în USD);
 • Documente și link-uri ce confirmă experiența candidatului.
 • Numele şi datele de contact pentru două persoane de referinţă;

*suma NET este acea sumă pe care o primește consultantul în contul său bancar și nu conține nici o taxă sau impozit. Toate taxele și impozitele aferente serviciilor prestate vor fi calculate și transferate de către APSCF în conformitate cu legislația în vigoare.

APSCF va calcula costul final al ofertei financiare (valoarea ofertei) aplicând toate taxele și impozitele conform legislației în vigoare la data limită a concursului asupra ofertei NET recepționată.

Termen limită pentru depunerea dosarelor – 02 aprilie 2023, ora 23:59.

Dosarele vor fi trimise prin e-mail la adresa office@aliantacf.md cu indicare la tema mesajului domeniul pentru care se optează:

 • Ofertă servicii de mentorat_Advocacy

Vor fi considerate pentru evaluare doar dosarele complete depuse în termenul stabilit.

APSCF își rezervă dreptul de a solicita referințe și documente suplimentare, de a negocia oferta financiară propusă, de a anula, prelungi sau relansa concursul.

[1] Termenele limită vor fi concretizate și definitivate la semnarea Contractului de prestări servicii.