Prevenirea traficului de ființe umane printre refugiații de război din Ucraina

Numărul mare de refugiați din Ucraina sosit în Republica Moldova începând cu 24 februarie 2022, a pus o povară suplimentară pe umerii funcționarilor statului din diverse domenii, inclusiv i-a copleșit pe funcționarii din domeniul combaterii traficului de ființe umane confruntându-se, pentru prima dată cu un flux atât de mare de refugiați, funcționarii publici au avut nevoie de suport informațional adițional și bune practici în domeniul combaterii traficului de ființe umane în rândul refugiaților.

Astfel, în perioada septembrie-decembrie 2022 Asociația Obștească „Femeia pentru Societatea Contemporană” a oferit specialiștilor din diverse domenii, cu atribuții de identificare, asistență conformă şi referire a cazurilor de trafic de ființe umane, 12  instruiri specializate. Participanții au avut posibilitatea să cunoască despre noile tendințe ale traficului de ființe umane, cum să identifice corect victimele traficului, să prevină și să combată infracțiunea traficului de ființe umane în rândul refugiaților dar și a localnicilor.

Instruirile au fost organizate în cadrul proiectului „Prevenirea traficului de ființe umane printre refugiații de război din Ucraina”, implementat de AO „Femeia pentru Societatea Contemporană”, în cadrul programului de granturi „Sprijin pentru refugiați sub umbrela APSCF” oferit de Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei cu suportul financiar al donatorului Diakonie Katastrophenhilfe, Germania.

Pe parcursul anului 2022, au fost create parteneriate cu Inspectoratul General de Poliție, Academia de Poliție ”Ștefan cel Mare”, Consiliile Raionale și Direcțiile Asistență Socială din raioanele Călărași, Strășeni, Orhei și Anenii Noi, care au facilitat consolidarea capacităților a 389de reprezentanți ai Sistemului Național de Referire din aceste regiuni, asigurând o pregătire mai bună a echipelor acestor instituții.

 De menționat că în cadrul aceluiași proiect a fost lansată Platforma Organizațiilor Societății Civile – “ANTITRAFIC”careîși propune să dezvolte domenii de intervenție precum cercetarea traficului de ființe umane, cooperarea și crearea parteneriatelor în combaterea acestui flagel, dar și participarea la elaborarea și implementarea politicilor în domeniul prevenirii și combaterii traficului de ființe umane.  Platforma, prin parteneriatele ce-și propune să le dezvolte, va contribui inclusiv la consolidarea mecanismelor funcționale de protecție și asistență a victimelor în țările de origine, tranzit și destinație.

Proiectul „Prevenirea traficului de ființe umane printre refugiații de război din Ucraina” este implementat în parteneriat cu APSCF, în cadrul programului de granturi al proiectului „Sprijin pentru refugiați sub umbrela APSCF”, cu suportul financiar al donatorului Diakonie Katastrophenhilfe.