Societatea civilă poate și trebuie să monitorizeze politicile elaborate de stat

Cu suportul financiar al Oxfam Ibis, pe 3 noiembrie 2022, 15 ONG-uri din Moldova, membre ale grupului EFA (Education For All) din cadrul APSCF și-au dezvoltat competențe și cunoștințe în domeniul Monitorizării  implementării și evaluării impactului politicilor publice.

Scopul instruirii a fost de a crește capacitatea sectorului asociativ și a membrilor alianței în  dezvoltarea și monitorizarea politicilor publice, în special a politicilor din domeniul educației incluzive.

Participanții la eveniment au avut posibilitatea să afle mai multe despre monitorizarea și evaluarea politicilor publice – mecanisme prin care cetățenii se asigură că politicile publice sunt concepute și implementate pe baze de legalitate, cu respectarea drepturilor fundamentale ale omului, a principiului incluziunii și oportunităților egale și cu participarea tuturor actorilor relevanți.

Formatorii instruirii, Otilia Sîrbu, Dezvoltator de strategii și politici sociale, expert non-profit și  Oxana Miron, Doctor în drept, expert în politici sociale și drepturile omului, au explicat întreg ciclul de viață al politicilor publice: de la elaborare, monitorizare și evaluare a politicilor publice până la ajustarea acestora în baza constatărilor stabilite de evaluatori. Participanții au aflat mai multe informații utile despre conceptele ”monitorizarea politicilor publice” și ”watchdogging”, precum și despre planificarea și implementarea pas cu  pas a acestor concepte în viața de zi cu zi.

Mesajul trainerilor a fost că societatea civilă are posibilități și trebuie să le folosească ca să monitorizeze politicile elaborate de stat și să insiste cu recomandări la adresa legiuitorului, atunci când este nevoie. Astfel OSC-urile își asigură participarea în actul de guvernare dar și contribuie la asigurarea calității necesare a sistemului de educație incluzivă din Moldova.

OSC-urile trebuie să cunoască bine procedurile și instrumentele de monitorizare a politicilor publice ca să poată identifica lacunele politicilor în implementare și interveni atunci când acestea nu răspund nevoilor reale ale societății. Ele reprezintă un actor important, atât în procesul de definire a politicilor cât și de monitorizare a progresului în implementare și evaluare a impactului acestora, au conchis participanții la training.  

Instruirea ”Monitorizarea implementării și evaluarea impactului politicilor publice” a fost organizat în cadrul Proiectului “Societatea civilă pentru dreptul la educație pentru toți copiii din Moldova” implementat de către APSCF, în perioada 2021-2023 cu suportul financiar al Oxfam Ibis.