Burse de cercetare despre fenomenul de bullying și cyberbullying în Republica Moldova

APSCF anunță concurs de burse pentru desfășurarea cercetărilor academice privind diverse aspecte ale fenomenului de bullying și cyberbullying în Republica Moldova

1. Context

Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF) este o rețea de 62 de organizații non-guvernamentale locale, naționale și internaționale prezente pe întreg teritoriul țării, care acționează pentru crearea unui cadru coerent și funcțional și pentru dezvoltarea actorilor, mecanismelor și practicilor de implementare care asigură respectarea și protecția reală a copilului și familiei. APSCF este membru fondator al rețelei regionale ChildPact, ceea ce sporește considerabil vizibilitatea și forța pe care o are vocea societății civile din Republica Moldova în Europa.

Unul din domeniile de activitate și pledoarie al APSCF este educația de calitate. Astfel, în perioada 2022-2024 APSCF va implementa cu suportul financiar oferit de Liechtenstein Development Service (LED) proiectul “Împreună pentru Educație de Calitate” cu scopul de a contribui la crearea uni mediu educațional mai sigur și protector pentru elevi, fără bullying și cyberbullying.

Raportul UNESCO “Behind the numbers: Ending school violence and bullying”, 2019, relevă că ponderea totală a copiilor-victime ale bullying-ului în Republica Moldova este de 34,7% (34,0% printre băieți şi 35,4% printre fete), fiind mai mare decât în România. Mai recent, studiul UNICEF „Bullying-ul în rândul adolescenților din Republica Moldova” din 2019 atestă că 86,8% din totalul elevilor claselor a VI-a – XII-a sunt afectați de bullying. Potrivit psihologilor, copiii, indiferent de rolul în care ajung (agresori, victime sau martori ai bullying-ului), de fapt, sunt toți victime și au nevoie de ajutor și protecție, iar fără conștientizare și măsuri întreprinse la timp, fenomenul nu va înceta.

Astfel, una din activitățile ce urmează a fi implementate pentru atingerea scopului proiectului este desfășurarea cercetărilor academice privind diverse aspecte ale fenomenului de bullying și cyberbullying în mediul educațional din Republica Moldova.

2. Scop

Scopul desfășurării cercetărilor calitative și/sau cantitative asupra fenomenului de bullying este de a înțelege mai bine particularitățile fenomenului în Republica Moldova. Ulterior, concluziile cercetărilor vor fi făcute publice în cadrul unei conferințe de presă și vor informa recomandările către autorități pentru îmbunătățirea cadrului de reglementare privind prevenirea și combaterea bullying-ului și cyberbullying-ului în mediul educațional din Moldova. Rezultatele cercetărilor vor servi drept bază pentru desfășurarea campaniilor de informare, sensibilizare, și advocacy fundamentate în dovezi.

3. Cerințe generale față de propunerea de cercetare

Propunerea de cercetare nu va depăși 1.500 cuvinte, excluzînd referințele bibliografice, și va include următoarele componente:

 1. Titlu preliminar;
 2. Contextul și justificarea cercetării;
 3. Scopul studiului și întrebarea de cercetare;
 4. Metodologia și sursele de date;
 5. Etapele de elaborare a studiului (calendarul);
 6. Bibliografia.

Participanții la concurs vor demonstra că știu și respectă rigorile cercetărilor științifice și vor fi deschiși pentru colaborare cu experții și mentorii oferiți de APSCF în cadrul acestui proiect. Propunerile depuse la etapa de concurs ar putea suferi ajustari după consultarea acestora cu mentorul/expertii comisiei.

Cercetătorii vor beneficia de o bursă în valoare de 40,000 MDL per studiu și vor avea acces la mentorat și sprijin din partea unor consultanți, precum și acces la jurnale academice internationale de profil. Bursele vor fi oferite pe o perioadă de 7 luni. Propunerile de cercetare trebuie să se refere la unul din, dar nu limitat la următoarele subiecte:

 • Caracteristici ale mediului școlar asociate cu comportamente agresive sau bullying (mărimea școlii, locația, mediul școlar, etc.);
 • Strategii și programe de prevenție și intervenție care reduc ratele de bullying și victimizare;
 • Diferențe în prevalența, intensitatea și frecvența fenomenului de bullying între anumite grupuri sociale (vârstă, sex, etnie);
 • Factorii de risc asociați cu bullying-ul și victimizarea (la nivel individual, familial/de părinte, sau școlar);
 • Caracteristicile individuale ale copilului bully și victimă.

Candidații selectați vor fi ghidați de un cercetător-expert și un mentor academic pe tot parcursul procesului de cercetare. Cercetările vor fi supuse unui proces de recenzare științifică (peer-review) și prezentate pentru publicare cu sursă deschisă în jurnalele academice.

Dreptul de autor asupra studiilor elaborate aparţine în egală măsură autorilor şi APSCF. Autorii oferă APSCF dreptul de a edita şi difuza studiile fără nici un fel de restricţii.

4. Eligibilitate

 • Pentru a depune propunerile ce cercetare sunt eligibili cetățenii Republicii Moldova, cercetători cu experiență, profesori universitari, masteranzi, doctoranzi, precum și echipe de cercetători (de exemplu, masterand + profesor universitar) care sunt interesați de fenomenul bullying-ului;
 • Vor fi examinate doar propunerile ce respectă criteriile stipulate mai sus și perioada de depunere. 

5. Criterii de selecție

Propunerile câștigătoare vor fi selectate de către o comisie alcătuită din reprezenați ai Ministerului Educației și Cercetării, Liechtenstein Development Service (LED), APSCF și mentorii ce vor participa la implementarea activității, în baza urmatoarelor criterii:

 • Relevanța și justificarea întrebării de cercetare;
 • Coerența dintre scopul cercetării și metodologia propusă;
 • Fezabilitatea planului și design-ului de cercetare propus.

6. Condiții de depunere a dosarului

Persoanele interesate sunt invitate să depună:

 • CV-ul aplicatului/CV-urile aplicanților;
 • Propunerea de cercetare.

Termen limită pentru depunerea dosarelor – 3 mai, ora 23:59.

Dosarele vor fi trimise prin e-mail la adresa dprisacaru@aliantacf.md cu indicare la tema mesajului „Concurs burse cercetare bullying”. Pentru întrebări și/sau precizări puteți scrie la aceiași adresă sau apelați la nr. 078167723. 

Vor fi considerate pentru evaluare doar dosarele complete depuse în termenul stabilit. Doar candidații preselectați în baza documentelor depuse vor fi invitați la următoarea etapa a concursului.

APSCF își rezervă dreptul de a solicita referințe și documente suplimentare, de a anula, prelungi sau relansa concursul de selectare a propunerilor de cercetare.