Servicii de audit financiar

APSCF anunță concurs pentru selectarea unei persoane juridice/fizice pentru prestarea serviciilor de audit financiar al proiectului “Societatea civilă pentru dreptul la educație pentru toți copiii din Moldova”, verificarea corectitudinii utilizării mijloacelor financiare şi a veridicităţii informaţiilor prezentate în rapoartele financiare ale proiectului, pentru perioada de implementare 01.07.20 – 31.12.2021.

Raportul de audit (opinia auditorului) trebuie să corespundă prevederilor Standardelor Internaționale de Audit (ISA 800/805) și să conțină note cu referire la respectarea instrucțiunilor de raportare financiară convenite între APSCF și Finanțator.

Auditul urmează a fi desfășurat în perioada 17 ianuarie -11 februarie 2022.

Sarcini tehnice:

  1. Raportul de audit, verificat și semnat de auditorul responsabil va fi prezentat APSCF conform termenilor stabiliți.
  2. Raportul de audit trebuie să indice clar opinia generală de audit, detaliile privind metodologia de audit și scopul auditului.
  3. Asigurarea faptului că auditul a fost efectuat în conformitate cu standardele internaționale de audit și de către auditor calificat și licențiat.
  4. Rapoartele de audit vor fi prezentate în două exemplare în limbile română, engleză şi versiunea electronică a acestora (în format pdf)

Detalii despre serviciile de prestat, condițiile de participare la concurs și criteriile de selecție în termenii de referință publicați aici.

Termen limită pentru depunerea ofertelor – 15.12.2021.