Prioritățile copiilor privind programul național de protecție a copiilor 2022-2026

Guvernul Republicii Moldova urmează să aprobe Programul Național privind Protecția Copilului, un document de care se va ghida în următorii ani pentru a proteja fiecare copil, indiferent de etnie, vârstă, limbă vorbită, capacități sau alte criterii. Documentul este în proces de elaborare, iar copiii pot să-l influențeze.

În acest context, un grup de adolescenți, susținut de către Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC), în parteneriat cu Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF), cu suportul UNICEF Moldova, a identificat prioritățile copiilor privind programul național de protecție a copiilor.

16 fete și băieți, din 9 regiuni ale țării, au creat un grup de lucru pentru a consulta opinia semenilor despre cum li se respectă drepturile și care sunt recomandările lor. 

Într-un cadru deschis și prietenos, online, adolescenții, s-au familiarizat cu scopul, sarcinile grupului și etapele procesului de lucru; au definit drepturile copilului; au discutat despre cum se respectă drepturile copilului și cum diverși actori din școală, comunitate, țară se implică pentru a asigura aceste drepturi; au analizat factorii ce facilitează și împiedică asigurarea drepturilor; au exersat formulări de întrebări pentru a elabora un instrument de cercetare. 

În cadrul ședințelor organizate, tinerii au elaborat un chestionar, care mai apoi a fost completat de 8392 copii, de 7-18 ani, din toate regiunile țării. În rezultat, a fost compilat un raport care conține opiniile copiilor referitor la cum sunt respectate drepturile copilului în câteva domenii cheie și anume: cunoașterea și înțelegerea drepturilor copilului, actorii care asigură realizarea drepturilor copilului, igiena și sanitația în școlile din Moldova, opinia copilului, accesul la educație a copiilor, non-discriminarea, bunăstarea emoțională a copiilor, protecția copiilor față de abuz.

Concluziile și recomandările acestui raport pot fi consultate aici.