Căutăm un Consultant Național de Evaluare

APSCF contractează serviciile unui consultant național care să efectueze o evaluare a Proiectului Coaliția Națională pentru Educație 2020-2021, finanțat de EOL. Mai multe detalii despre proiect aici.

Obiectivele specifice ale consultanței sunt:

Compilarea informațiilor pentru a documenta și/sau confirma în ce măsură sunt atinse rezultatele și obiectivele proiectului (inclusiv modificarea formulării, implementării și monitorizării politicii educaționale; și efectul asupra temelor transversale, cum ar fi genul și incluziunea) și/sau raportate către EOL; pentru a evalua eficacitatea și eficiența proiectului; evaluarea relevanței sale în contextul național (pentru interesele/drepturile grupurilor marginalizate și în raport cu politicile/prioritățile naționale) și capacitatea de adaptare, precum și sustenabilitatea rezultatelor obținute.

Compilarea informațiilor despre lecțiile învățate, bunele practici și inovațiile de succes prin sistematizarea informațiilor, analiza și evaluarea proiectului NEC finanțat de EOL, pentru a orienta Programul EOL și NEC pentru îmbunătățirea planificării și adaptării strategice a proiectelor viitoare, în special în în legătură cu promovarea schimbărilor de politică menite să asigure o educație de calitate generatoare de egalitate și transformatoare pentru grupurile marginalizate

Formularea unor recomandări cu privire la modul de îmbunătățire a orientării strategice și implementării viitoarelor proiecte NEC.

Evaluarea se desfășoară în ultimul semestru al implementării proiectului NEC finanțat de EOL, iar rezultatele vor fi utilizate ca input pentru a informa sau adapta un eventual nou proiect de proiect NEC finanțat EOL. Utilizatorii principali ai evaluării sunt Coaliția Națională pentru Educație (NEC) și Unitatea Regională de Management EOL. Utilizatorii secundari ai evaluării sunt personalul programului EOL și părțile interesate, cum ar fi personalul IBIS Oxfam, GCE și coalițiile sale regionale etc.

Mai multe detalii despre evaluare și condițiile de participare aici (în limba engleză).

Termenul limită de depunere a dosarelor este 28 noiembrie 2021.

Propunerile tehnice și financiare vor fi trimise prin e-mail la adresa ipopusoi@aliantacf.md cu subiectul „Consultant național de evaluare externă”.