Omorul săvârșit de către 3 minori din țară trebuie să repună pe agenda publică subiecte cruciale de protecție a drepturilor copilului și de protecție a copilului

La 13 octombrie a.c. societatea a fost zguduită de omorul săvârșit de către 3 minori de 14 și 15 ani. APSCF își exprimă regretul privind pierderea unei vieți nevinovate și ne declarăm îngrijorați cu privire la gravitatea acestui act de violență dar și de violență în general, atât împotriva copiilor, cât și săvârșită de copii.

Acest caz tragic repune pe agenda publică și sperăm pe cea politică, la fel, câteva subiecte cruciale de protecție a drepturilor copilului și de protecție a copilului. În acest context, APSCF își reiterează poziția de zero toleranță față de violență și adițional atragem atenția asupra următoarelor:

  • Dreptul copilului de a crește în familie și obligația statului de a susține familia, dar și obligația de a oferi copiilor spațiu sigur și protejat de violență oriunde (în familie, școală, comunitate etc.), precum și soluții de îngrijire alternativă, preponderent de tip familial, atunci când părinții nu mai fac față, dar și soluții de asistență și recuperare pentru adolescenții cu probleme de sănătate mintală, cei cu probleme de comportament etc.
  • Probleme de guvernanță în sistemul de protecție a copilului, precum proceduri de cooperare intersectorială, instrucțiuni și metodologii de livrare de servicii sau implementare de procese etc.
  • Lipsa controlului asupra conținuturilor online a materialelor cu subiect violent, dar și preluarea acestor materiale de către mass media.

În contextul celor întâmplate atragem atenția asupra modalității de tratare a subiectului, în primul rând, de către specialiști. Nu este doar o problemă de violență, nu este nici doar o problemă de infracționalitate comisă de minori și nu este nici doar o problemă a unui singur sistem. Recomandăm, în acest sens, să fie analizat profund cazul pentru o înțelegere detaliată a cauzelor și pentru luarea de măsuri pertinente la toate nivelurile pentru a fi prevenite situații similare, dar și pentru a asista corespunzător copiii și familiile afectate.

Concomitent, subliniem necesitatea implementării de măsuri de prevenire a violenței care să vizeze atât copiii, cât și îngrijitorii lor. Este din ce în ce mai importantă asigurarea accesului tuturor adolescenților la servicii de sănătate prietenoase tinerilor.

La fel, se cer intervenții rapide pentru dezvoltarea serviciilor specializate necesare copiilor victime ale violenței. Sunt necesare servicii la nivel de comunitate care să ofere activități și servicii de ocupare a timpului liber tuturor copiilor și tinerilor, fără discriminare. În același timp, se cer a fi dezvoltate servicii pentru minorii care își ispășesc pedeapsa, dar și cele dedicate minorilor care ies din penitenciar. Conectarea mediului academic și al partenerilor de dezvoltare la identificarea de soluții este la fel necesară.

Facem apel către autoritățile relevante ale Republicii Moldova să întreprindă toate măsurile pentru a reduce fenomenul violenței împotriva copilului și a consecințelor acestuia. APSCF rămâne disponibilă de a fi parte a acestui proces, de a împărtăși propriile experiențe și de a contribui la identificarea, contextualizarea și pilotarea celor mai bune practici în domeniu.