Apel pentru asigurarea Standardelor Organizației Mondiale a Sănătății cu privire la apă, sanitație și igienă în toate instituțiile de învățământ din Republica Moldova

Condițiile sanitare din cadrul instituțiilor de învățământ din Republica Moldova nu corespund  standardelor minime ale Organizației Mondiale a Sănătății, iar în unele cazuri pun în pericol sănătatea și securitatea copiilor.

În multe școli din Moldova toaletele sunt în afară clădirii instituției și nu corespund nici normelor sanitare, nici celor de securitate; de multe ori, acestea funcționează într-un spațiu insalubru, fără separeuri, fără apă pentru sanitație, fără instalații sanitare, fără încălzire. În aceste toalete, copiii nu au posibilitatea de a se spăla pe mâini, nu sunt lavoare, nu este apă sau săpun. Astfel de condiții, pe lângă lezarea demnității copiilor, încălcă grav drepturile acestora la sănătate și la educație. Situația existentă încalcă grav dreptul la integritate fizică și psihică, la sănătate, la trai decent și la educație, dreptul la apă, la siguranță.

În aceste condiții, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, împreună cu Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului, Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei, Amnesty International Moldova, Terre des Hommes, și Părinți Solidari lansează un Apel către Guvernul Republicii Moldova și solicită:

  1. Implementarea de urgență a Standardelor Organizației Mondiale a Sănătății cu privire la apă, sanitație și igienă în toate instituțiile de învățământ din Republica Moldova;
  2. Finalizarea fără întârziere a implementării Protocolului privind Apa şi Sănătatea în Republica Moldova pentru anii 2016-2025 aprobat prin G/H Nr. 1063 din 16 septembrie 2016, îndeosebi, pct. 2, Asigurarea accesului copiilor la surse îmbunătățite de apă în grădinițe şi școli – 100% din instituții;
  3. Guvernul, autoritățile publice centrale, prin intermediul instituțiilor din subordine, urmează să adopte normative financiare cât și suplinirea resurselor financiare pentru a asigura condiții corespunzătoare dezvoltării copilului, reieșind din respectarea dreptului copilului la sănătate în cadrul instituțiilor de învățământ secundar;
  4. Întreprinderea măsurilor neîntârziate pentru construirea veceurilor corespunzătoare normelor igienice în interiorul școlilor, cu asigurarea condițiilor de igienă corespunzătoare;
  5.  Ministerele de resort vor monitoriza asigurarea pe deplin a respectării dreptului copilului la sănătate în instituțiile de învățământ secundar, pe segmentele: asigurarea instituțiilor de învățământ cu apă potabilă de calitate, asigurarea condițiilor de sanitație și igienă în școli, cât și funcționare eficiență a SSIÎP, îndeosebi pe componentele: dotarea cabinetelor medicale, și activitatea angajatului medical din cadrul instituțiilor de învățământ secundar;
  6. Revizuirea și armonizarea prevederilor Hotărârii nr. 21 din 29.12.2005 a Ministerului Sănătății cu privire la aprobarea şi implementarea Regulilor și normativelor sanitaro-epidemiologice de stat „Igiena instituțiilor de învățământ primar, gimnazial și liceal”, revizuite în conformitate cu Legea nr. 424-XV din 16 decembrie 2004 privind revizuirea și optimizarea cadrului normativ de reglementare a activității de întreprinzător;
  7. Stimularea eforturilor sporite și durabile de investiții atât la nivel național, cât și la nivel teritorial întru motivarea resurselor umane care activează în instituțiile educaționale, sporirea nivelului de pregătire profesională, atragerea profesioniștilor tineri în câmpul muncii prin oferte atractive.

Textul integral al Apelului poate fi consultat aici.