Instruire în managementul bazat pe rezultate

În perioada 13-14 iulie, APSCF a organizat activitatea de instruire în domeniul managementului bazat pe rezultate facilitat de către experta internațională, Camelia Gheorghe.

Instruirea a avut ca obiectiv îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților participanților în ce privește procesele și instrumentele managementului bazat pe rezultate: să cunoască ierarhia logică a rezultatelor, să dezvolte abilități de construire a unor indicatori adecvați și să cunoască instrumentele de monitorizare și evaluare a unui proiect. Managementul bazat pe rezultate este o strategie managerială prin care organizațiile se asigură că procesele și resursele lor contribuie la atingerea rezultatelor estimate. Astfel, focalizarea pe rezultate și nu pe activități susține managementul schimbării organizaționale, îmbunătățește transparența, crește responsabilitatea, sprijină la bugetarea bazată pe performanță și ajută la obținerea de fonduri.

Printre provocările acestui curs s-au numărat reformularea problemelor identificate ca rezultate dorite și realizabile, gruparea mijloacelor în resurse, activități și produse, și planificarea rezultatelor și a impactului așteptat.

Camelia Gheorghe are studii de master în economie și studii post-universitare în politici sociale; deține certificare internațională în evaluare de politici și programe publice; are peste 25 ani de experiență profesională în management de proiect, monitorizare și evaluare de politici publice, programe și proiecte sociale la nivel global; are experiență ca Team Leader și Manager de proiect și cunoștințe avansate despre evaluarea și dezvoltarea organizațională (evaluarea a peste 6.600 de autorități publice ce fac parte din sistemul de protecție a copilului din România și R. Moldova).

Instruirea este parte a proiectului „Societatea civilă pentru dreptul la educație pentru toți copiii din Moldova”, finanțat de OXFAM Ibis și implementat în perioada 1 iulie 2020 – 31 decembrie 2021. Proiectul are scopul de a contribui la asigurarea unei educații de calitate incluzive și echitabile pentru copiii din Moldova. Unul din obiectivele acestui proiect este capacitarea membrilor APSCF și a grupului Education for All (EFA) în domenii conexe ce i-ar împuternici să participe plenar la dialogul de politici în educație.