Ședința de consultare cu Agenția Achiziții Publice despre finanțarea serviciilor sociale

Vineri, la data de 09 iuie 2021, Secretariatul APSCF împreună cu organizațiile membre au participat la o consultație online cu reprezentanta Agenției Achiziției Publice (AAP), dna Nadejda Tanasov. Membrii și-au propus să afle răspunsuri la întrebări ce țin de mecanismul de contractare a serviciilor publice din bugetul de stat de către organizațiile societății civile (OSC), să înțeleagă dacă există interes din partea autorităților de stat pentru a contracta serviciile sociale de la furnizori privați, inclusiv ONG-uri, și să afle dacă într-un concurs de licitație OSC-urile ar avea anumite facilități comparativ cu alte organizații de stat sau actorii privați.

Nadejda Tanasov, Șefa Departamentului Monitorizare Achiziții din cadrul Agenției, a menționat că procedura de licitație publică, așa cum este prevăzut în Legea 131 privind achizițiile publice, este deschisă dacă suma serviciului spre achiziție depășește suma de 400 mii de lei. Licitațiile sunt publicate pe site-ul guvernamental www.tender.gov.md, iar Agenția organizează consultații gratuite despre modul de utilizare a serviciilor în vederea realizării achizițiilor. Specificul achizițiilor serviciilor sociale din bugetul de stat este bazat pe raportul calitate-cost și nu este evaluat exclusiv în funcție de cel mai mic cost oferit.

AAP a reiterat egalitatea de șanse, prevăzută în legislație, a oricărui participant în procesul de achiziție, indiferent de forma de organizare juridică. Pe de altă parte, reprezentanții organizațiilor membre ale APSCF au menționat dificultatea pe care o întâmpină ONG-urile în procesul de achiziție publică, în special prezentarea ”garanției bancare”, o condiție prevăzută în art. 68 al Legii 131. Majoritatea OSC-urilor nu dispun de surse financiare planificate pe termen lung necesare pentru a demonstra această garanție de acoperire financiară, ceea ce este o piedică reală în realizarea contractării serviciilor sociale din bugetul public.

În acest context, dna Tanasov a sugerat membrilor APSCF posibilitatea adresării către Ministrul Finanțelor, instituție care elaborează politici legislative, a unui demers de amendare a unei asemenea prevederi, care să servească susținerii OSC în procesul de achiziții publice.

Activitatea a fost organizată în cadrul proiectului Consolidarea capacităților de advocacy a membrilor APSCF privind mecanismul de contractare a serviciilor sociale implementat de APSCF cu suportul Caritas Austria în perioada 2020 – 2021. Scopul proiectului este de a oferi acces grupurilor vulnerabile la servicii accesibile, relevante și de înaltă calitate, prestate de structurile publice și private. De asemenea prin intermediul acestui proiect se urmărește consolidarea capacităților organizațiilor membre ale APSCF pentru promovarea și sporirea accesului la mecanismele de contractare și finanțare a serviciilor sociale.