Finanțarea cheltuielilor în educația incluzivă – atelier de lucru

La data de 24 și 25 iunie Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF) a organizat atelierul privind planificarea și bugetarea în domeniul educației, în cadrul căruia reprezentanții a 16 ONG-uri din teritoriu, membri ai grupului Education for All (EFA) al Alianței, au studiat aspectele ce țin de finanțarea educației incluzive și au analizat legătura banilor cu necesitățile asigurării serviciilor educaționale de calitate.

Potrivit formatoarei Tatiana Savva, expertă în finanțe publice și Manager de Program la Expert Grup, ”succesul obținut de R. Moldova la capitolul educației este datorat creării fondului educației incluzive și delimitării resurselor financiare pentru incluziunea copiilor cu necesități speciale în educație. Cu toate acestea, formula de finanțare per elev și insuficiența celor până la 2% pentru a sigura suportul educațional incluziv per ansamblu rămân a fi probleme majore de rezolvat în viitor”.

Lorina Ghițu, Manager de program la CCF, participantă în cadrul instruirii, consideră că domeniului educației incluzive îi lipsește în acest moment moment calitatea serviciului prestat. ”Atunci când unui cadru de suport într-o instituție școlară îi revine asistarea a cinci copii cu nevoi speciale, nu se poate vorbi de asistență de calitate oferită”, consideră dna Ghițu.

Formatoarea Tatiana Savva a transmis un mesajul de încurajare pentru participanți – fiecare dintre noi are puterea și oportunitatea de a participa la planificarea bugetară în domeniului educației, dar nu trebuie să uităm că orice schimbare durează timp în R. Moldova. De aceea, societatea civilă este încurajată să se implice într-o campanie de pledoarie care să evidențieze faptul că avem nevoie de reformarea formulei de finanțare a fondului de educație incluzivă, avem nevoie de logopezi, psihopedagogi, cadre de sprijin bine salarizate, avem nevoie de dezvoltarea infrastructurii școlare și de o mai bună comunicare între toate structurile responsabile de planificarea și implementarea procesului educațional.

Atelierul, a cărui agendă poate fi consultată aici, a fost organizat de APSCF în cadrul proiectului „Societatea civilă pentru dreptul la educație pentru toți copiii din Moldova”, cu suportul financiar oferit de OXFAM Ibis.