Servicii de instruire în domeniul managementului bazat pe rezultate

APSCF contractează consultant cu experiență internațională pentru prestarea serviciilor de instruire în domeniul managementului bazat pe rezultate. Concursul este deschis atât consultanților din Republica Moldova cât și celor din România.

În perioada 1 iulie 2020 – 31 decembrie 2021, APSCF implementează proiectul „Societatea civilă pentru dreptul la educație pentru toți copiii din Moldova”, cu suportul financiar oferit de OXFAM Ibis. Proiectul are scopul de a contribui la realizarea ODD 4 – asigurarea unei educații de calitate incluzive și echitabile pentru copiii din Moldova.

Unul din obiectivele acestui proiect este capacitarea membrilor APSCF și a grupului Education for All (EFA) în domenii conexe și aspecte ce le-ar împuternici să-și asume acest rol și să participe plenar la dialogul de politici în educație. Pentru luna iulie 2021, APSCF planifică o instruire pentru organizațiile membre în domeniul managementului bazat pe rezultate.

În scopul implementării obiectivelor stabilite consultantul urmează să considere activitățile următoare:

  • pregătirea pentru curs, dintre care o zi pentru evaluarea necesităților participanților,
  • facilitarea unei instruiri în domeniul managementului bazat pe rezultate,
  • raport post eveniment.

Mai multe informații despre această consultanță și detalii despre condițiile de participare aflați aici.

Termen limită pentru depunerea dosarelor – 22 iunie 2021.