Primăria Municipiului Chișinău angajează șef al Direcției generale pentru protecția drepturilor copilului

Conform prevederilor Regulamentului cu privire la ocuparea funcției publice vacante prin concurs (Hotărârea Guvernului nr. 201/2009), Primăria Municipiului Chișinău anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de șef al Direcției generale pentru protecția drepturilor copilului (DGPDC).

SCOPUL GENERAL AL FUNCȚIEI
 • Reprezentarea și dirijarea activității Direcției generale pentru protecția drepturilor copilului și a subdiviziunilor acesteia.
 • Asigurarea exercitării de către DGPDC a atribuțiilor de autoritate tutelară teritorială și locală.
 • Monitorizarea respectării drepturilor copilului în municipiul Chișinău și protecția copiilor aflați în situație de risc, a copiilor victime și potențiale victime ale violenței, neglijării, abuzurilor, exploatării în toate domeniile, precum și asistența familiilor cu copii pentru prevenirea intrării lor în dificultate, dar și pentru depășirea situațiilor de risc cu care se confruntă acestea.
SARCINILE DE BAZĂ
 • Exercită toate atribuțiile care îi revin în calitate de manager al Direcției Generale, inclusiv coordonarea, supravegherea și controlul activității Direcției Generale și altele în condițiile legii.
 • Conduce și organizează activitatea Direcției generale și subdiviziunilor subordonate.
 • Reprezintă Direcția Generală în relațiile cu autoritățile și instituțiile publice și private, cu persoanele fizice și juridice din țară și străinătate.
 • Elaborează și propune spre aprobare autorităților ierarhic superioare proiecte de buget, strategii pe termen mediu și lung, rapoarte de activitate, proiecte de restructurare, organizare și dezvoltare a sistemului de protecție a copilului etc.
 • Asigură respectarea legislației în domeniul protecției copilului.
 • Negociază și încheie acorduri de colaborare în domeniul de competență.
 • Monitorizează respectarea drepturilor copilului în serviciile și instituțiile publice și private de îngrijire alternativă a copilului, de protecție a copilului și altele din domeniul de competență.
 • Numește și eliberează din funcție personalul.
 • Verifică activitatea și în caz de necesitate aplică sancțiuni disciplinare, precum și stimulări personalului.
 • Aprobă fișele de post ale specialiștilor, precum și Regulamentele și Planurile de activitate ale subdiviziunilor.
 • Este responsabil de bunurile materiale ale Direcției Generale.
 • Este ordonator de credite al Direcției.
 • Emite, în condițiile legii, ordine, dispoziții de plasament, dispoziții privind stabilirea și achitarea indemnizațiilor, dispoziții privind acordarea ajutorului bănesc etc.

Detalii despre condițiile de participare la concurs, ce trebuie să conțină dosarul de concurs și care este procedura de depunere a acestuia, alte condiții, bibliografia recomandată și formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice aflați aici (pe pagina de web a Primăriei Municipiului Chișinău) sau aici (document .pdf).

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs, care va include o probă scrisă și un interviu, este 2 iunie 2021.