Atelierul „Copiii – apărători ai drepturilor omului”

Pe 21 mai 2021, APSCF a participat la un atelier pe tema Copiii – Apărătorilor Drepturilor Omului Copilului (CHRD) organizat de Child Rights Connect în parteneriat cu Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova cu scopul de a aborda noul ghid de implementare a drepturilor copiilor ca apărători ai drepturilor omului. Acest ghid de implementare oferă răspunsuri întrebări ca: cine sunt apărătorii drepturilor omului? de ce este important să recunoaștem copiii ca apărători ai drepturilor omului?

Participanții la atelier, printre care și reprezentanți ai organizațiilor membre APSCF, au detaliat situația copiilor apărători ai drepturilor omului în Moldova și au venit cu exemple de copii care au acest rol la noi în țară. După cum explică Luis Pedernera, președintele Comitetului CRC, în prefața ghidului – „CHRD sunt protagoniști în lupta pentru drepturile lor și noi – adulții și instituțiile – trebuie să-i respectăm, să-i însoțim și să-i împuternicim”.

Textul complet al Nouui Ghid de implementare a drepturilor copiilor ca apărători ai drepturilor omului poate fi consultat aici (limba engleză).