Planificare Strategică 2021-2025

În data de 8 aprilie 2021, APSCF a organizat, în format online, atelierul de consultare finală a Strategiei APSCF 2021-2025. La atelierul la care au participat 30 de reprezentanți ai organizațiilor membre APSCF a fost prezentată versiunea finală a strategiei, elaborată de consultantul internațional Cristina Rigman.  

În cadrul atelierului cu caracter interactiv, participanții au identificat rezultatele strategice prioritare pentru următorii ani, printre care:

  • comunicarea internă eficientă și bidirecțională,
  • echipă stabilă și eficientă la nivelul secretariatului,
  • proceduri operaționale funcționale și eficiente
  • stabilitate financiară și operațională crescută la nivelul alianței
  • mecanism de contractare a serviciilor sociale funcțional și accesibil
  • capacități interne crescute ale membrilor APSCF etc. 

De asemenea, în cadrul unor grupuri de lucru participanții s-au lansat în discuții și și-au asumat angajamente privind implicarea lor în rețea pentru realizarea schimbărilor propuse în următorii ani. 

La finele evenimentului, cei prezenți la atelier au subliniat necesitatea creșterii capacităților membrilor din rețea și stabilirea pe viitor a unei conlucrări eficiente între ONG-urile mai mari și cele mici din cadrul rețelei APSCF. Strategia consultată urmează să fie aprobată de către Consiliul Coordonator al APSCF. 

Evenimentul a avut loc în cadrul proiectului „Societatea civilă pentru dreptul la educație pentru toți copiii din Moldova”, implementat de APSCF cu suportul financiar oferit de OXFAM Ibis.