APSCF selectează servicii de audit financiar

Serviciile ce vor fi contractate constau în efectuarea auditului financiar al proiectului Împreună pentru educație de calitate, verificarea utilizării corecte a mijloacelor financiare și a veridicității informațiilor prezentate în rapoartele financiare ale proiectului.

Auditorul trebuie să planifice, să execute și să raporteze auditul financiar pentru a concluziona următoarele aspecte:

  • Principii de regularitate financiară și raportare
  • Existența, adecvarea și eficacitatea sistemului de control intern
  • Conformitatea cu obiectivele proiectului și respectarea condițiilor acordului de cooperare

Detaliile serviciului ce va fi contractat și criteriile de selecție pot fi consultate în termenii de referință ai consultanței disponibili aici (limba engleză).