Servicii de consultanță pentru elaborarea unui plan de comunicare și a materialelor de vizibilitate aferente

APSCF selectează un prestator de servicii de consultanță la elaborarea unui plan de comunicare și a materialelor de vizibilitate aferente.

În parteneriat și cu suportul Caritas Austria, APSCF implementează, în perioada 2020 – 2021, proiectul ”Consolidarea capacităților de advocacy a membrilor APSCF privind mecanismul de contractare a serviciilor sociale. Scopul proiectului este de a oferi acces grupurilor vulnerabile la servicii accesibile, relevante și de înaltă calitate, prestate de structurile publice și private. Activitățile proiectului vor contribui la consolidarea capacităților ONG-urilor membre APSCF pentru promovarea și sporirea accesului la mecanismele de contractare și finanțare a serviciilor sociale.

În cadrul proiectului a fost elaborat un studiu privind mecanismele de acreditare, contractare și finanțare a serviciilor sociale, care a oferit recomandări de îmbunătățire a cadrului legal, financiar, instituțional și operațional de reglementare a acestor mecanisme. În baza acestor recomandări urmează să fie elaborat un plan de pledoarie și un plan de comunicare și vizibilitate pentru promovarea acțiunilor de advocacy.

În acest scop, APSCF contractează o consultanță pentru oferirea suportului tehnic în dezvoltarea unui plan de comunicare și a unor instrumente și materiale de vizibilitate ce ar facilita implementarea planului de advocacy (pledoarie) elaborat pentru asigurarea funcționalității mecanismelor de acreditare, contractare și finanțare a serviciilor sociale.

Detaliile consultanței, criteriile de eligibilitate și modalitatea de depunere a dosarelor pot fi consultate în termenii de referință a consultanței disponibili aici.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 14 februarie 2021.