1 miliard de voci pentru educație

Sistemele educaționale trec printr-o criză devastatoare – problemele cu care se confruntă finanțarea publică și presiunea tot mai mare asupra resurselor destinate serviciilor publice fac ca educația să aibă o prioritate din ce în ce mai mică în procesul de bugetare.

Educația se afla în dificultate chiar și înainte de Covid-10 – la nivel global, peste 250 milioane de copii nu frecventează școala (nivelele primare și secundare), și mai mult de jumătate din copiii cu vârsta sub 10 ani nu știau să citească.

Pandemia COVID-19 a agravat situația, iar impactul asupra generației care acum frecventează școala va fi unul de durată. Anul trecut, aproximativ 1,6 miliarde de elevi nu au avut acces la educație sau acesta a fost întrerupt; mutarea procesului de educație în mediul online a aprofundat excluderea multor elevi din comunitățile deosebit de vulnerabile, inclusiv a copiilor cu necesități educaționale speciale.

Ca răspuns la contextul politic al finanțării educației în timpul și post-COVID19, Global Campaign for Education (GCE) a lansat, pe 25 ianuarie, campania One Billion Voices. Campania face apel de acțiune la factorii decizionali pentru a crește finanțarea publică a educației cu scopul de a asigura o educație de calitate, incluzivă și echitabilă pentru toți. Printre solicitările și recomandările pe care #OneBillionVoices le face guvernelor se află creșterea finanțării de stat pentru educație la 20% din cheltuielile publice și îmbunătățirea calității predării prin recrutare adecvată, remunerare și formare continuă a cadrelor didactice.

Conform ultimelor date disponibile, Republica Moldova se află foarte aproape de atingerea pragului bugetar propus de GCE. Deși în continuă scădere începând cu anul 2010 (când ponderea a fost de 22.3%), cheltuielile în educație au reprezentat, în anul 2018, 17.5% din bugetul total; pentru anul 2020, se estimează că tendința de scădere continuă și pragul va fi de 15,8%. Pe de altă parte, provocările apar atunci când se evaluează eficiența acestor cheltuieli și modul în care aceasta se reflectă în calitatea serviciilor educaționale de bază.

Sistemul educațional trebuie să fie reconstruit pentru a face față situației create de pandemia Covid-19, și eventualelor șocuri care pot surveni în viitor, pentru a fi mai echitabil și a crea oportunități pentru toți copii. În plus față de creșterea finanțării de stat pentru educație, există mai multe măsuri care pot fi luate pentru a accelera recuperarea și avansarea procesului educațional, printre care:

  • pregătirea și sprijinirea cadrelor didactice în gestionarea epuizării, îmbunătățirea abilităților digitale, identificarea elevilor care au nevoie de sprijin și ajustarea metodelor de predare;
  • pregătirea și sprijinirea managementului școlii în dezvoltarea și implementarea de planuri care să asigure condiții de sănătate și siguranță pentru întoarcerea copiilor la școală și continuitatea învățării;
  • sprijinirea învățării acasă, prin distribuirea cărților, a dispozitivelor digitale acolo unde este posibil și a pachetelor de resurse pentru învățarea la distanță.

Global Campaign for Education (GCE) este o mișcare a societății civile care apără și promovează educația ca fiind un drept de bază al omului. Cu membrii în peste 100 de țări, printre care se află și APSCF, GCE pledează pentru o educație publică gratuită și de calitate.