Adunarea Generală a membrilor APSCF 2020

Pe 17-18 decembrie 2020 a avut loc Adunarea Generală a membrilor APSCF în format online. Pe parcursul celor două zile, la ședințe au participat 60 de persoane, printre care reprezentanți ai 46 organizații membre, 2 fundații și 1 organizație parteneră. În cadrul Adunării Generale a fost prezentată activitatea rețelei desfășurată pe parcursul anului 2020, au fost aprobate propunerile de amendamente pentru statutul APSCF și au fost aleși membrii Consiliul Coordonator al APSCF, mandatul 2021-2025. Astfel, componența nominală a următorului CC al APSCF este:  Liliana Rotaru, Președinta Organizației ”Copil, Comunitate, Familie” din Moldova, Mariana Ianachevici – Director Executiv al Asociației pentru Abilitarea Copilului și Familiei “AVE Copiii”, Dumitru Dîrul – Consilier juridic la Misiunea Socială „Diaconia”, Daniela Sîmboteanu – Președinte al Centrului Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii, Stela Vasluian – Director al Filialei din Moldova – Asociația “Amici Dei Bambini”, Ludmila Malcoci – Director Executiv al A.O. „Keystone Human Services International Moldova Association”, Vasile Coroi – Președinte al Centrului de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC).

Ordinea de zi a evenimentului a inclus prezentarea planului de activitate al APSCF pentru anul 2021 și prezentarea studiului privind mecanismele de acreditare, contractare și finanțare a serviciilor sociale elaborat de Asociația Obștească “Institutum Virtutes Civilis” la solicitarea APSCF, în cadrul proiectului „Consolidarea capacităților de advocacy a membrilor APSCF privind mecanismul de contractare a serviciilor sociale”.

Adunarea Generală  s-a încheiat cu o sesiune interactivă despre procesul de planificare strategică al APSCF care se desfășoară în perioada decembrie 2020 – februarie 2021.