Gala Educației Incluzive 2020

În cadrul Conferinței naționale ”Implementarea educației incluzive în Republica Moldova – o decadă de provocări și viziunea pentru noi realizări” desfășurată în perioada 1 – 10 decembrie 2020, a avut  loc Gala Educației Incluzive 2020, care se desfășoară deja al V-lea an consecutiv. În cadrul Galei au fost decernate diplome pentru 6 instituții de învățământ și  a fost acordat Trofeul „Alexandra Grajdian” pentru CURAJ și INOVAȚIE în promovarea educației incluzive. Acordarea Trofeului este o inițiativă a organizațiilor membre APSCF în memoria Alexandrei Grajdian. Până a devenit promotor și unul dintre primii fondatori ai mișcării ONG-iste din raionul Criuleni, dna Alexandra Grajdian a desfășurat o vastă activitate pedagogică de promovare a drepturilor, asigurare a șanselor de acces și participare pentru persoanele defavorizate – copii și tineri cu dizabilități și persoane în etate. Misiunea pe care a urmat-o cu multă verticalitate a ținut de promovarea în societate a unei mentalități noi, de crearea mediului de acceptare, a atitudinii tolerante şi implicare activă în viața persoanelor care necesită sprijin.

Procesul de nominalizare pentru acordarea trofeului a durat o lună. Ulterior, comisia de evaluare a analizat 40 de nominalizări, recepționate din 21 raioane. Criteriile de selectare au fost: curaj și inovație în promovarea educației incluzive, accesibilitatea instituției din toate perspectivele, leadership în implementarea educației incluzive, advocacy/pledoarie pentru educația incluzivă, cooperare și parteneriate cu părinți, comunitate, administrația publică locală, ONG-uri, etc., promovarea pro-activă a experiențelor proprii prin diseminarea bunelor practici în domeniul educație incluzive. Raportul comisiei de evaluare poate fi accesat aici. În cea de-a II-a etapă, membrii comisiei de evaluare și reprezentanți ai secretariatului APSCF au desfășurat interviuri online cu instituțiile de învățământ, care au acumulat punctaj maxim sau aproape maxim.

Evenimentul de astăzi reprezintă un angajament al nostru al tuturor de a contribui la racordarea cadrului legal şi instituțional de protecție a copilului şi familiei la politicile internaționale, în vederea asigurării echității sociale şi accesului la studii de calitate, precum și la crearea unui mediu educațional prietenos și incluziv pentru fiecare copil.” – a declarat Secretarul de stat în domeniul educației Natalia Grîu.

Trofeul „Alexandra Grajdian” pentru CURAJ ȘI INOVAȚIE în promovarea educației incluzive a fost acordat anul acesta Instituției Publice Gimnaziului Oxentea, raionul Dubăsari. Instituția este o școală pentru toți copii, în care echipa de management împreună cu colectivul de cadre didactice și părinți au căutat oportunități de dezvoltare a educației incluzive și au inițiat colaborări cu organizații ale societății civile din țară și de peste hotare. În toți acești ani, școala a demonstrat o cultură cu adevărat incluzivă care se reflectă în atitudinea  și abordarea individualizată a fiecărui copil și a fiecărui părinte care vine în instituție.

În cadrul Galei, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, în parteneriat cu APSCF, au acordat 6 mențiuni pentru rezultatele obținute în implementarea educației incluzive următoarelor instituții: 

  • Instituției Publice Liceului Teoretic “Gheorghe Palade”, satul Puhoi, raionul Ialoveni
  • Instituției de Educație Timpurie “Poienița”, satul Malcoci, raionul Ialoveni
  • Instituției de Educație Timpurie nr.1  “Spiriduș”, orașul Bălți
  • Instituției Publice Gimnaziul “Anton Crihan”, orașul Sîngerei
  • Instituției Publice Gimnaziul Filipeni, raionul Leova
  • Instituției Publice Liceului Teoretic “George Coșbuc”, orașul Bălți

Mai multe detalii despre trofeu și criteriile de selecție: