Conferința națională în domeniul educației incluzive „Implementarea educației incluzive în Republica Moldova – o decadă de provocări și viziunea pentru noi realizări”

Pe 1 decembrie s-a dat startul Conferinței naționale în domeniul educației incluzive „Implementarea educației incluzive în Republica Moldova – o decadă de provocări și viziunea pentru noi realizări”, dedicată implementării Programului de dezvoltare a educației incluzive pentru anii 2011-2020.

Deschiderea evenimentului a fost făcută de Ministrul Educației, Culturii și Cercetării Lilia Pogolșa, Reprezentantul de țară UNICEF în Moldova, Ilija Talev și președinta Alianței ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF) Liliana Rotaru.

Ministrul Lilia Pogolșa a declarat că evaluarea Programului de dezvoltare a educației incluzive pentru anii 2011-2020, ajuns la final de implementare, arată îmbunătățiri remarcabile în procesul asigurării egalității de șanse și accesului la educație de calitate pentru fiecare copil, tânăr, adult, la toate nivelurile sistemului educațional.

Important este faptul că evaluarea a surprins evoluții pozitive în rândul copiilor cu CES, dar și a colegilor acestora. Atitudinea părinților copiilor în ceea ce privește înscrierea copiilor cu CES în școlile de învățământ general s-a îmbunătățit considerabil. De asemenea, evaluarea a constatat schimbări pozitive în atitudinea față de procesul de incluziune, atât la nivelul cadrelor didactice, cât și la nivelul managementului școlar”, a declarat ministrul Educației, Culturii și Cercetării.

Anul acesta conferința se desfășoară într-un context foarte specific al unei pandemii care a afectat toate țările și cetățenii lor. Această criză ne-a făcut să schimbăm modul de viață, în general, și modul în care oferim educație, în special. Aceste schimbări au afectat toți copiii de vârstă școlară, dar într-o mai mare măsură copiii cu nevoi educaționale speciale”, a spus Ilija Talev, Reprezentant de Țară UNICEF în Moldova.

„Societatea civilă, și, în special APSCF, a fost și va rămâne un partener de implementare în domeniul educației incluzive, cu foarte multe organizații-membre ce oferă asistență tehnică, metodologică, financiară autorităților din domeniu. Considerăm că următoarele priorități vor trebui adresate în perioada ce urmează: educația incluzivă la treapta preșcolară; revizuirea normelor și normativelor de asigurare cu resurse umane și financiare; educația în context de urgență (de ex. COVID-19 dar și alt gen de urgențe); asigurarea unei salarizări adecvate pentru specialiștii din Serviciile de Asistență Psihopedagogică, cele mai importante structuri în contextul promovării și implementării procesului de educație incluzivă. Este simbolic că această decadă se încheie în 10 decembrie, zi în care celebram și apreciem, o dată în plus, drepturile omului. În această zi va fi organizată Gala Educației Incluzive, la care vom premia instituții educaționale cu practici inovative și vom disemina aceste practici la nivel național.”, a concluzionat Liliana Rotaru, Președinte APSCF.

Conferința națională în domeniul educației incluzive „Implementarea educației incluzive în Republica Moldova – o decadă de provocări și viziunea pentru noi realizări” s-a desfășurat în perioada 1-10 decembrie și a inclus mai multe webinare în cadrul cărora au fost prezentate rezultatele obținute în implementarea Programului de dezvoltare a educației incluzive pentru anii 2011-2020.

Precizăm că fiind semnatară a Convenții ONU privind drepturile copilului și a drepturilor persoanelor cu dizabilități, Republica Moldova și-a asumat responsabilitatea de modificare a  legilor, politicilor și practicilor educaționale care vizează protejarea și promovarea drepturilor copiilor, să  asigure copiilor securitate socială şi condiții pentru dezvoltare intelectuală și fizică cât mai completă, să  realizeze dreptul tuturor copiilor la educație într-un sistem incluziv asigurat la toate nivelurile.

text preluat din www.mecc.gov.md