Pledoarie pentru un mediu școlar pozitiv și sigur – atelier de lucru

Pe 20 noiembrie 2020, APSCF a organizat un atelier de lucru cu potențiali parteneri ai programului de pledoarie privind promovarea unui mediu școlar pozitiv și sigur prin diminuarea fenomenului de bullying. Atelierul s-a desfășurat în cadrul proiectului „Împreună pentru educație de calitate”, implementat cu suportul financiar oferit de Liechtenstein Development Service (LED). Evenimentul a întrunit reprezentanți ai 28 de organizații și structuri ale societății civile, printre care organizații de elevi și tineret, asociații de părinți și pedagogi, ONG-uri ce activează în domeniul dezvoltării capacităților cadrelor didactice, organizațiilor promotoare a drepturilor copiilor și a educației incluzive. 

Atelierul a avut drept scop informarea participanților despre fenomenul de bullying în Moldova precum și  identificarea oportunităților de consolidare a eforturilor și a potențialelor acțiuni comune pentru diminuarea fenomenului de bullying. Astfel, un rezultat important al acestui eveniment a fost elaborarea unor obiective comune de pledoarie în vederea diminuării acestui fenomen. Urmează un proces participativ de dezvoltare a programului comun de pledoarie ce se va desfășura în cadrul a două ateliere de lucru preconizate pentru luna decembrie.