Pilotarea, acreditarea și obținerea finanțării din partea statutului pentru serviciul social ”Echipa Mobilă” de către AO Femeia și Copilul – Protecție și Sprijin (FCPS)

A.O. Femeia și Copilul – Protecție și Sprijin (FCPS) este o organizație non-guvernamentală care activează în orașul Criuleni din martie 2000. De la fondare și până în prezent, misiunea asociației este de a asigura accesul la un trai de calitate pentru persoanele cu dizabilități și cele defavorizate prin dezvoltarea de servicii și elaborarea de politici la nivel local și central, în parteneriat cu autoritățile publice și familia”.

Recent, FCPS a reușit să definitiveze procedura de contractare socială a Serviciul Social ”Echipă Mobilă” de către autoritățile publice de nivelul doi (Consiliul Raional Criuleni). Până în acest an, Serviciul Social ”Echipa Mobilă” din raionul Criuleni a fost unicul serviciu de acest gen din țară prestat de către o organizație neguvernamentală.

Istoric

Necesitatea unei echipe mobile care să acorde servicii specializate la domiciliu pentru copiii cu dizabilități a fost abordată de către FCPS încă din anul 2008. Cu suportul donatorilor străini și în baza unor acorduri de colaborare cu Autoritățile Publice Locale, FCPS a prestat acest serviciu timp de 12 ani fără a solicita, inițial, suport financiar din partea statului, ajutând copiii cu dizabilități să se integreze în societate și în instituțiile educaționale, contribuind la prevenirea abandonul școlar și a instituționalizării. În toți acești ani, FCPS a dezvoltat metodologia de lucru a serviciului și documentele de suport, a structurat și pilotat serviciul în două raioane (Criuleni și Dubăsari) aplicându-l, mai apoi, în raionul Criuleni și împărtășind experiența acumulată, reușitele și provocările cu alte echipe mobile din țară. În paralel, echipa de implementare a pregătit pachetul de documente pentru acreditare a serviciului de către Consiliului Național de Acreditare a Prestatorilor de Servicii Sociale, iar cu obținerea acreditării, organizația a înțeles că este gata să-și ”vândă” serviciile statului.

Având în vedere că principalul finanțator al serviciului ”Echipă Mobilă” la Criuleni (IM Swedish Development Partner) a început să aducă în discuție, tot mai des, necesitatea identificării altor surse de finanțare, FCPS a considerat oportun să adreseze o cerere de co-finanțare către Consiliul Raional pentru acoperirea parțială a cheltuielilor de întreținere a serviciului.

Advocacy

Pentru a putea obține co-finanțarea necesară bunei funcționări a Serviciului Social ”Echipa Mobilă” (SEM) era nevoie de convins nici mai mult nici mai puțin de 33 consilieri raionali. Pentru a atinge acest scop, echipa FCPS a folosit orice oportunitate de a informa comunitatea raională despre organizație în general, dar și despre SEM, în special, cu mult timp înainte de negocierea co-finanțării. La fiecare ședință a consiliului, în fața fiecărui consilier era pus câte un set de materiale informative despre FCPS și despre SEM. În acest fel, după fiecare ședință, consilierii se întorceau acasă cu raportul de activitate al FCPS, cu un reportaj despre activitatea SEM, cu revista ”Curierul Schimbării” editată de organizație, pliante informative etc.

Ulterior, au fost organizate întruniri comune cu participarea părinților beneficiarilor SEM și consilierii raionali, astfel încât primii să povestească, în primă persoană, despre utilitatea și importanța serviciului, iar ultimii să asculte și să tragă concluziile necesare.

O altă cale de promovare a SEM a fost participarea FCPS la acțiuni comunitare în localitățile în care trăiesc beneficiarii serviciului, folosind, de fiecare dată, semne de identitate vizuală specifice serviciului.

Nu în ultimul rând, raportarea cu privire la activitatea SEM a fost mereu un eveniment public, organizat în colaborare cu Direcția Raională Asistență Socială și Protecție a Familiei, la care au participat specialiștii SEM și FCPS, primari, consilieri, decidenți raionali (Președinte, Vicepreședinți), asistenți sociali, pedagogi, cadre didactice de sprijin, părinții beneficiarilor, beneficiari care au crescut și s-au realizat în viață având suportul SEM la timpul potrivit.

Rezultat

Atunci când a fost pusă, pentru prima dată, în discuție la Consiliul Raional Criuleni problema co-finanțării serviciului de către această autoritate (anul 2016), consilierii (unii din ei, de regulă, îndeplinesc mai multe mandate) erau deja informați, nu au opus nicio rezistență, chiar dacă autoritatea executivă s-a schimbat destul de des la Criuleni, în ultimii patru ani (3 Președinți de Raion).

Prima co-finanțare, în mărime de 99,8 mii lei a fost obținută de la bugetul raionului în anul 2017. Așa cum prevedea acordul cu Direcția Finanțe, banii respectivi au acoperit partea de cheltuieli operaționale și de întreținere a serviciului. În următorii doi ani, cofinanțarea a fost aceeași.

În anul 2019, înainte de începerea procedurii de planificare a bugetului pentru anul curent, echipa FCPS a comunicat autorităților că partenerii suedezi intenționau să sisteze finanțarea pentru SEM și că era nevoie de decis cum va funcționa serviciul mai departe (erau amintite mereu datele statistice pe raion și rezultatele activității SEM în fiecare an).

După aplanarea unor riscuri (inclusiv politice), la începutul anului a fost făcută, pentru noua conducere a raionului, o nouă prezentare despre SEM și scopurile acesteia, obținând, astfel, acordul decidenților de a transmite spre examinare specialiștilor în finanțe publice modalitatea de contractare a serviciului de către autoritatea raională. Contribuția FCPS fiind a fost și ea substanțială: o echipă de specialiști bine formată, metodologia și regulamentul serviciului elaborate, un arsenal de materiale didactice, o bază de date solidă, acreditare la CNAPSS și o unitate de transport în dotare.

Riscuri

Obținerea finanțării pentru SEM din partea autorității raionale nu înseamnă o relaxare totală pentru FCPS. Principalul deziderat al SEM, dezvoltat și gestionat de FCPS, a fost și rămâne calitatea serviciilor prestate, și pentru aceasta vom veghea de acum încolo în special (avem numeroase argumente pentru o asemenea poziție). Servicii similare, finanțate de autoritățile publice raionale existau în aproape jumătate din raioanele țării, însă unele din ele și-au sistat activitatea afectate de austeritatea bugetară. Dacă va apărea un asemenea risc și pentru SEM Criuleni, vom fi nevoiți să convingem autoritățile și în continuare, în aceeași manieră, despre importanța asistenței SEM pentru copii, care devin apoi Oameni independenți și contribuitori la viața societății, nu asistați sociali.

În loc de epilog

„Mulți ani în urmă, copilul meu care acum are 40 de ani, la fel a fost asistat de FCPS și specialiștii Echipei Mobile. Acum e independent, este pedagog în capitala Franței, la Paris, lucrează cu copiii cu nevoi speciale, cu maturii care au trecut deja de o anumită etapă. Noi, familia, am suferit mult, dar vreau să spun cât de mult contează serviciile Echipei Mobile. Sunt pedagog cu stagiu de 46 de ani, iar de 6 ani sunt cadru didactic de sprijin, și vreau să argumentez anume intervențiile acestui serviciu. Psihopedagogul a lucrat cu un elev cu autism, care acum este acceptat, relaționează normal cu părinții, cu profesorii și cu elevii. Psihopedagogul a lucrat cu doi elevi care aveau dificultăți de pronunție. Unul a absolvit  deja și e angajat în câmpul muncii, iar altul este în clasa a VIII-a, rezultatele sunt bune și are de gând să continue studiile după absolvirea gimnaziului. Kinetoterapeutul a lucrat cu o fetiță din clasa a XI-a. Spune că vrea să fie medic și familia este încurajată să o susțină, astfel vom avea un produs benefic pentru societatea noastră. Alt exemplu este un băiat care a beneficiat de serviciile Echipei Mobile mai întâi la școală, apoi în familia copilului. A absolvit treapta gimnazială, apoi a continuat studiile la școala profesională. Acum este angajat în câmpul muncii, la un centru, într-o sală de calculatoare. Suntem foarte mulțumiți! Vă dorim sănătate, insistență, curaj și cooperare cu noi, cei care trecem prin lucrurile acestea!” – Ecaterina Coica, cadru didactic de sprijin la liceul din satul Cruglic, mamă a unul cetățean cu drepturi depline, ajutat la vremea sa de SEM.

Din 2008 și până în 2020, SEM al AO FCPS a asistat și a participat la îmbunătățirea vieții a peste 250 beneficiari, majoritatea din ei reușind să depășească problemele și realizându-se ca și cetățeni deplini ai acestei sau ai altor țări.

Articolul a fost elaborat de A.O. Femeia și Copilul Protecție și Sprijin din Criuleni cu suportul Secretariatului APSCF, în cadrul proiectului “Servicii sociale mai bune printr-un parteneriat durabil dintre societatea civilă și guvern”(SSMB) finanțat din sursele financiare ale Uniunii Europene implementat și co-finanțat de Fundația Soros-Moldova în parteneriat cu Keystone Moldova, Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF) și Alianța Organizațiilor pentru Persoanele cu Dizabilități din Republica Moldova (AOPD).