Parteneriate și colaborări – „Cine salvează o viață, salvează întreaga lume”

Funcționarea eficientă și durabilă a serviciilor sociale reprezintă o prioritate atât pentru organizațiile neguvernamentale din domeniul social, cât și pentru instituțiile statale.

A.O. „Concordia. Proiecte Sociale” (în continuare – CONCORDIA), este una din cele mai mari organizații din Republica Moldova care prestează servicii sociale primare și specializate. CONCORDIA este prezentă în 21 de raioane și anual oferă ajutor pentru mai mult de 4000 de beneficiari. Pentru abordarea complexă a necesităților persoanelor în dificultate, CONCORDIA se orientează spre creșterea calității serviciilor în mediile rurale și urbane, pentru copii, tineri, adulți și persoane vârstnice, dezvoltând servicii de prevenire, servicii de plasament de tip rezidențial și de tip familial.

Serviciile de zi și serviciile rezidențiale sunt prestate în cadrul centrelor multifuncționale pentru copii și persoane vârstnice. În centrele comunitare de asistență socială funcționează, pe lângă serviciul de zi pentru copii, cantina de ajutor social destinată persoanelor adulte și vârstnice, centre de plasament pentru copii separați de părinți, locuințe sociale asistate și centrul de tineret cu plasament de weekend și vacanță.

CONCORDIA colaborează cu administrația publică locală de nivelul I și II pentru dezvoltarea serviciilor sociale de calitate. Astfel, misiunea „CONCORDIA ajută rapid și direct la fața locului. Noi mergem acolo unde nevoia este mai mare” devine misiunea comună a prestatorilor de servicii sociale, lucru confirmat prin existența serviciilor sociale dezvoltate în strânsă colaborare cu autoritățile. În acest sens, CONCORDIA vine cu un suport esențial oferit APL sub formă de asistență tehnică (resurse financiare, resurse imobiliare și resurse umane). Resursele oferite de CONCORDIA sunt orientate spre dezvoltarea serviciilor de plasament de tip familial, diminuând numărul de beneficiari din serviciile de plasament de tip rezidențial, dar, totodată, garantând calitatea prestării acestora.

Serviciile dezvoltate de CONCORDIA funcționează în mediul rural, favorizează mobilizarea comunității și asigură coeziunea atât dintre serviciile educaționale de sănătate și de drept, cât și cu agenții economici, pentru a crea Rețeaua Locală de Servicii Comunitare. Astfel, nevoile beneficiarilor sunt abordate complex, iar la soluționarea acestora participă nu doar echipa multidisciplinară ci și întreaga comunitate.

Odată cu dezvoltarea serviciilor la nivel de comunitate și conștientizarea necesității acestora la nivel local, misiunea angajaților CONCORDIA este de a include costurile pentru aceste servicii în bugetele publice locale, implicându-se activ și participativ în procesele de bugetare, alături de administrația publică locală de nivelul I și II. De obicei, negocierile și discuțiile pe marginea proiectului de buget încep în luna august a fiecărui an, când administrațiile publice locale dau start procesului de planificare bugetară pentru anul succesiv.

O parte din metode și mijloace de bugetare participativă aplicate de CONCORDIA sunt: negocierile și discuțiile, demersuri și scrisori, participarea activă la ședințele consiliilor locale și raionale, evaluarea necesităților și nevoilor beneficiarilor, organizarea de evenimente de sensibilizare în comun cu administrația publică locală, promovarea necesității serviciului social în localitate ș.a.

Participarea în procesul de planificare bugetară în localitățile în care avem dezvoltate servicii sociale ne permite să obținem acoperirea financiară a utilităților consumate lunar, acoperirea salariilor unor angajați din cadrul centrului pentru a garanta livrarea prânzurilor la domiciliul beneficiarilor sau asigurarea cu produse alimentare și igienice.

Serviciile sociale dezvoltate de CONCORDIA mobilizează persoanele din comunitate, care, prin intermediul campaniilor de colectare de bunuri și fonduri, vin în suportul serviciului și contribuie din puținul pe care îl au, manifestând empatie și ajutându-i pe cei care se lovesc de dificultăți temporare. Deseori, agenții economici locali vin cu donații de fructe și legume, ceea ce garantează un program alimentar sănătos și complex, astfel suplinind bugetul serviciului.

Un exemplu de parteneriat de lungă durată este Acordul de colaborare cu Consiliul raional Cantemir și Primăria comunei Pleșeni în vederea asigurării funcționalității centrului multifuncțional din comună. Centrul multifuncțional din comuna Pleșeni, creat de CONCORDIA în 2009 la solicitarea autorităților administrației publice locale de nivelul II, prestează mai multe tipuri de servicii sociale: Serviciul social de plasament pentru persoane vârstnice, Serviciul social de zi pentru persoane vârstnice, Serviciul de zi pentru copii în situație de risc și livrarea zilnică a prânzurilor la domiciliu (prevedere suplimentară a Acordului de colaborare) pentru aproximativ 60 de beneficiari.

Pentru acoperirea unor cheltuieli curente ale serviciului, angajații CONCORDIA au realizat un șir de activități pregătitoare procesului de bugetare participativă pentru anul 2020, și anume: organizarea unui atelier de lucru în scopul identificării activităților comune între CONCORDIA și APL de nivelul I și II în vederea asigurării durabilității centrului multifuncțional din comuna Pleșeni (precum și a altor activități dezvoltate în parteneriat), întâlniri cu persoanele-cheie din raion (vicepreședintele raionului pe probleme sociale, șef Direcția Finanțe, șef Direcția de Învățământ, Primarul localității unde este prestat serviciu), negocieri și discuții cu consilieri raionali și locali pentru argumentarea redirecționării surselor financiare disponibile către serviciile sociale din localitate etc.

Datorită implicării active a reprezentanților OSC în procesele decizionale la nivel local, inclusiv în cel de planificare și monitorizare participativă a bugetului, se observă o tendință de deschidere a reprezentanților APL de a prelua gestiunea serviciului dezvoltat de OSC în propria răspundere, pentru a asigura durabilitate și funcționalitate la nivel de comunitate locală, păstrând astfel tradiția și cultura dezvoltată de CONCORDIA – „Cine salvează o viață, salvează întreaga lume”.

Articolul a fost elaborat de AO CONCORDIA. Proiecte Sociale cu suportul Secretariatului APSCF, în cadrul proiectului “Servicii sociale mai bune printr-un parteneriat durabil dintre societatea civilă și guvern” (SSMB) finanțat din sursele financiare ale Uniunii Europene implementat și co-finanțat de Fundația Soros-Moldova în parteneriat cu Keystone Moldova, Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF) și Alianța Organizațiilor pentru Persoanele cu Dizabilități din Republica Moldova (AOPD).