Cetățenie activă în satul Colibași, datorită implicării asociației obștești INTECO

A.O. INTECO este o organizație non-guvernamentală care, prin activitățile sale, contribuie la dezvoltarea comunitară la nivel de localități în Republica Moldova. Înregistrată la Ministerul Justiției în anul 2004, din 2011 organizația a devenit puntea de dialog dintre Autoritatea Publică Locală și cetățenii satului Colibași – cea mai mare localitate din raionul Cahul, cu o populație de cca 6000 locuitori.

Unul din programele de succes ale asociației este cel de participare civică la nivel local, care prevede atât acțiuni de instruire și informare a cetățenilor și a reprezentanților APL, cât și suportul și consultanța oferite administrațiilor publice locale în domeniile conexe celui de dezvoltare comunitară. Totul a început de la semnarea, în 2011, a unui Memorandum de Parteneriat între A.O. INTECO și Primăria satului Colibași, care prevedea expres, că din acel moment, toate proiectele ce aveau drept scop dezvoltarea comunitară vor fi elaborate, dezvoltate și implementate împreună.

În acest context, în parteneriat cu primăria Colibași, A.O. INTECO a implicat cetățenii satului în procesul de bugetare la nivel local. Mai mult ca atât, localnicii satului Colibași au avut posibilitatea de a contribui și la procesul de elaborare a planului strategic al localității.

Pentru a fi siguri de o implicare eficientă în procesele bugetare la nivel local, A.O. INTECO a avut mereu grijă să instruiască grupul de participanți. Astfel, sub ghidarea moderatorilor din asociație, localnicii au învățat să facă analiza SWOT, să identifice și să prioritizeze problemele localității, să elaboreze planuri de acțiuni pentru toate obiectivele planului strategic elaborat anterior, pentru ca mai apoi să vină și cu propuneri de modificări sau completări la bugetul local, participând, anual, la audierile publice privind bugetele locale.

Pentru a acoperi nevoile diverselor categorii de cetățeni din localitate, dar și pentru a le consulta opinia, periodic sunt organizate focus grupuri, asigurându-se reprezentarea tuturor păturilor sociale din localitate: grupul agenților economici și producătorilor agricoli, grupul persoanelor în etate, grupul mamelor cu mulți copii, grupul confesiunilor religioase, grupul instituțiilor publice, grupul de tineri și copii, grupul șomerilor, grupul emigranților plecați din localitate.

Înainte de a desfășura exercițiul de audieri publice privind proiectele de bugete, cetățenii sunt informați despre proiectul de buget. La fiecare sfârșit de an, A.O. INTECO elaborează un pliant informativ și, cu ajutorul voluntarilor grupului local de inițiativă (GLI) Colibași, îl distribuie în fiecare gospodărie. La fel, fiecare participant la audierile publice primește câte un bilețel în care poate indica propuneri pentru modificări în bugetul local.

În scopul asigurării unei participări continue a cetățenilor în procesul bugetar la nivel local, Primăria Colibași organizează, în luna ianuarie a fiecărui an, un eveniment de prezentare publică a raportului. Acest eveniment are un format de adunare generală a satului, la care pot participa toți cetățenii interesați de a se informa despre acțiunile realizate, banii cheltuiți și calitatea serviciilor publice și sociale oferite în localitate.

Dezvoltarea unei localități depinde, în mare măsură, de implicarea și activismul propriilor cetățeni, iar modul de implicare a acestora în procesul de elaborare, monitorizare și evaluare a bugetului local influențează, la modul cel mai direct, dezvoltarea de noi servicii pe potriva necesităților comunității și soluționarea, în timp util, a problemelor diverselor categorii de cetățeni.

Articolul a fost elaborat de AO INTECO din Colibași (raionul Cahul) cu suportul Secretariatului APSCF, în cadrul proiectului “Servicii sociale mai bune printr-un parteneriat durabil dintre societatea civilă și guvern” (SSMB) finanțat din sursele financiare ale Uniunii Europene implementat și co-finanțat de Fundația Soros-Moldova în parteneriat cu Keystone Moldova, Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF) și Alianța Organizațiilor pentru Persoanele cu Dizabilități din Republica Moldova (AOPD).