Tați conștienți și responsabili pentru o generație non-violentă

Conform datelor publicate de MSMPS în raportul CER pentru anul 2019, deși în Registrul Național al Adopțiilor erau înregistrați 346 adoptatori către sfârșitul anului trecut (308 naționali și 38 internaționali), doar 87 de copiii au fost adoptați. Din cei 3483 copii cu statut de copil rămas fără ocrotire părintească, 143 copii aveau, în decembrie 2019, vârsta cuprinsă între 0-2 ani, 597 din ei – 3-6 ani, marea majoritate (2153) se încadrau în 7-15 ani și alții 590 în 16-17 ani. Aceștia din urmă, cel mai probabil, la momentul de față nu mai sunt copii.

În acest context, Filiala din Moldova a Asociației Amici dei Bambini, cu suportul Fundației Est-Europene din sursele OAK Foundation, lansează campania ”Tați conștienți și responsabili pentru o generație non-violentă” pentru a aduce în vizorul societății importanța implicării taților în viața de familie, promovând o comunicare și o educație non-violentă.

Obiectivele campaniei constau în creșterea gradului de conștientizare a publicului larg cu privire la importanța implicării taților în viața de familie pentru promovarea unei comunicări și educații non-violente precum și contribuirea la schimbarea atitudinii și a comportamentului pentru adoptarea noilor practici și norme de partajare a sarcinilor casnice și de îngrijire a copiilor, inclusiv în procesul de adopție.

Este un mit că mamele sunt cele care trebuie să se ocupe, în exclusivitate, de educația copiilor. Copiii au nevoie de prezența ambilor părinți, mai ales atunci când vorbim despre copiii care merg în adopție, aceștia venind din medii defavorizate, deseori caracterizate de lipsă de dragoste și afecțiune, cu episoade de violență și agresivitate. În aceste situații, tatăl adoptiv are sarcina deloc ușoară de a-i schimba copilului adoptat percepția despre adevăratul rol al bărbatului în familie, oferind un model de tată grijuliu și soț iubitor. 

La fel este un mit că tații sunt mai importanți în creșterea și educația băiețeilor iar mama în cea a fetițelor. Ambii părinți sunt importanți și fiecare din ei își au propriul rol în devenirea viitorului bărbat sau femeie.