Solicitare de oferte pentru achiziționarea unui Mini PC și All in one PC

APSCF anunță concurs deschis pentru achiziționarea unui Mini PC și unui All in one PC. Cererea de oferte este publică, adresată tuturor agenților economici eligibili.

Ofertantul trebuie să fie înregistrat în Republica Moldova și specializat în vânzarea tehnicii și a echipamentului din domeniul IT.

Dosarul de aplicare trebuie să conțină:

  • Oferta comercială ce va include descrierea bunului propus și caracteristicile tehnice (poate fi indicat și un link cu imaginea produsului oferit și alte detalii), prețul unitar în MDL cu toate taxele incluse, termenul de livrare și termenul de garanție. Oferta va fi semnată și ștampilată de către persoana autorizată. Oferta va fi valabilă 30 de zile calendaristice de la data limită de depunere a ofertelor;
  • Certificatul de înregistrare al Companiei/ Licență (copie);
  • Datele de contact (adresa, telefon de contact, e-mail) și datele bancare ale companiei/ofertantului.

Mai multe detalii aici.