Lansarea concursului privind acordarea Trofeului ”Alexandra Grajdian” pentru CURAJ ȘI INOVAȚIE în promovarea educației incluzive 2020

Alianța ONG-urilor Active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF) anunță lansarea concursului privind acordarea Trofeului ”Alexandra Grajdian” pentru CURAJ ȘI INOVAȚIE în promovarea educației incluzive. Trofeul înregistrat la Comisia Națională de Heraldică este acordat anual de către APSCF instituțiilor care au avut o contribuție substanțială și de durată în dezvoltarea și promovarea educației incluzive. La concurs pot participa instituțiile din domeniul educației: grădinițe, școli primare, gimnazii, licee, școli profesionale, colegii, universități și altele.

Concursul constă din 4 etape:

  • Perioada de nominalizare și recepționare a aplicațiilor (03 – 30 septembrie 2020)
  • Evaluarea dosarelor complete (01 septembrie – 11 octombrie 2020)
  • Vizitele în teritoriu a membrilor Comisiei de evaluare  (12-21 octombrie 2020)
  • Înmânarea trofeului și premiului (noiembrie 2020).

Ținând cont de starea și evoluția epidemiologică de pe teritoriul Republicii Moldova, precum și limitării răspândirii infecției cu COVID-19, vizitele în teritoriu pot fi anulate și înlocuite cu interviuri online, în dependență de decizia Comisiei de evaluare.

Criteriile de eligibilitate a instituțiilor, conform Regulamentului, sunt următoarele:

  1. Curaj și inovație în promovarea educației incluzive (ex: eradicarea stereotipurilor, promovarea schimbărilor, flexibilitate în dezvoltarea serviciilor de educație incluzivă, adaptarea serviciilor la necesitățile reale ale elevilor etc.);
  2. Accesibilitatea instituției (ex: sunt luate în considerație necesitățile copiilor cu cerințe educaționale speciale incluși în școală la etapa dată);
  3. Advocacy/ pledoarie pentru educația incluzivă (ex: pledoarie în scopul prevenirii cazurilor de discriminare; monitorizării implementării politicilor educaționale la nivel local, care prevăd respectarea dreptului copilului la educație și participare în viața socială a comunității);
  4. Cooperare și parteneriate cu părinții, comunitatea, administrația publică locală, ONG-uri, alte instituții de învățământ etc. (ex: organizarea acțiunilor comune cu actorii comunitari și intersectoriali responsabili de asigurarea respectării drepturilor copilului la nivel local/ regional/ național);
  5. Promovarea pro-activă a experiențelor proprii, prin acordarea asistenței metodice altor instituții și realizarea diverselor acțiuni care contribuie la schimbarea de atitudini și comportamente la nivelul instituțiilor de învățământ în asigurarea incluziunii educaționale și sociale.

În acest context, APSCF solicită să nominalizați instituțiile de învățământ în cadrul Consursului pentru acordarea  Trofeului ”Alexandra Grajdian” pentru CURAJ ȘI INOVAȚIE în promovarea educației incluzive.

Pentru a efectua nominalizarea, vă rugăm să completați Formularul anexat și să-l expediați până la 23 septembrie 2020, la adresa: administrativ@aliantacf.md sau să completați formularul online aici.

Nominalizările pentru acordarea Trofeului pot fi efectuate de către administrația publică centrală, administrația publică locală, Serviciile de Asistență Psihopedagogică, Direcțiile de învățământ, ONG-uri (membre și non-membre APSCF), instituții publice și private.

Instituția desemnată câștigătoare va primi Trofeul ”Alexandra Grajdian” pentru CURAJ ȘI INOVAȚIE în promovarea educației incluzive, însoțit de un premiu financiar;va beneficia de promovare din partea APSCF; va beneficia de nominalizări susținute din partea APSCF pentru participarea la concursuri internaționale în domeniul Educației Incluzive; va fi invitată să participe la activitățile/evenimentele organizate de către APSCF. Pentru alte detalii, contactați-ne la +373 60 522 122 sau adresa de mail administrativ@aliantacf.md